Nyheter

2017-03-04

Resultat Vinterfåglar inpå knuten

Årets upplaga av Vinterfåglar Inpå Knuten gick i sidensvansens tecken. Denna fågel var en riktig ”bubblare” på listan och avancerade från 19:e till 5:e plats. En annan fågel som också ökade markant jämfört med förra året är stjärtmesen. I båda fallen kan ökningarna troligen kopplas till ett kraftigt inflöde österifrån under hösten.
 
Årets räkning fick den största anslutningen av rapportörer hittills. Totalt medverkade drygt 21 000, spridda över hela landet. Topplistan här intill utgår från när rapporteringen via internet stängde 6 februari och omfattar 20 829 rapporter. 
 
Grönfinken och gulsparven minskar däremot åter. Båda dessa arter har haft nedåtgående trender under flera år. I grönfinkens fall vet vi att det i första hand beror på att den drabbats av en sjukdom (gulknopp). Denna sjukdom kan också vara en del av orsaken till gulsparvens minskning, men sannolikt har den även påverkats negativt av jordbrukslandskapets förändring.
 
En fågel som däremot verkar vara på väg att bryta en lång nedåtgående trend är gråsparven. Den har ökat i uppträdande de senaste åren, något som även kommenteras av flera rapportörer i år. Men det är fortfarande så att pilfinken är betydligt talrikare än gråsparven – det går i genomsnitt tre pilfinkar på varje
gråsparv vid våra fågelmatningar.
 
Tio i topp i Västmanland
 
1. Talgoxe
2. Blåmes
3. Sidensvans
4. Domherre
6. Grönfink
7. Kaja
8. Skata
9. Koltrast
10. Grönsiska