Nyheter

2017-08-27

VOF:s STORA TACK till Nils och Gunde

Nils Hultman och Gunde Persson fick mottaga VOF:s STORA TACK 2017 på Nymansgården

 I år är tredje gången som VOF delar ut STORA TACK för att uppmärksamma personer i föreningen som gjort betydande insatser för fågelskyddet och aktivt bidragit till att utveckla och stimulera fågelintresset. 

 

Nils Hultman och Gunde Persson är två eldsjälar i Hällefors Ornitologiska Förening som varje år har kurser i fågelkunskap och ordnar ett 20-tal exkursioner vinter, vår, sommar och höst. Så medlemmarna trivs och nya strömmar till. 

 

Sommarcafé i Nymansgården vid Björskogsnäs driver fågelklubben i Hällefors och där är Nils och Gunde naturligtvis med och håller i trådarna.