Nyheter

2018-08-04

Adulta stäpphökshanar - skriftlig rapport slopas

Adult hane stäpphök Foto: Lennart Waara

Från och med år 2018 kommer rrk inte att kräva någon skriftlig rapport för fynd av adulta stäpphökshanar. Dock kvarstår rapportkrav för honor och ungfåglar.

    Notera dock att denna förändring i dagsläget inte går att implementera i Artportalen. Det innebära att du som har turen att få se en adult stäpphökshane även fortsättningsvis kommer att få en appropå om att skriva blankett. Då ska du vara medveten om att det står dig fritt att göra så, men det kommer alltså inte att finnas något krav från rapportkommitténs sida.            Sedan tidigare har vi också valt att slopa blankettkrav för ägretthäger som numera uppträder i ett ökande antal både i Västmanland och i Sverige som helhet.

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com