Nyheter

2018-08-10

Fågelrapporten 2017

Under året noterades 241 arter i landskapet Västmanland, vilket är en liten nedgång i förhållande till de närmast föregående åren. År 2017 bjöd på en ny art för landskapet, nämligen nilgås (Alopochen aegyptiaca). 

    Gåsen stannade till vid Norsa i Köping för att där umgås en stund med grågäss och tillskyndade kryssare. För vår del trillar nilgåsen in i fågellistan under kategori C. Det vill säga att den med stor sannolikhet kommer från en frilevande population med rötter bland fåglar som tidigare har rymt eller släppts ur fångenskap. I samma kategori hittas både kanadagås och fasan.


Listan över observerade arter i landskapet uppgår med nilgåsen till 334 arter. Övriga lite mer ”spännande” arter som noterades under året var svarthalsad dopping (5 ex, 1 häckning), ägretthäger (16 ex.), vit stork (2 ex.), stäpphök (11 ex.), aftonfalk (1 ex.), fjällpipare (11 fynd), vitvingad tärna (2 ex.), turturduva (1 ex.), härfågel (3 ex.), vitryggig hackspett (1 ex.), berglärka (1 ex.), större piplärka (1 ex.), sibirisk järnsparv (1 ex. kvar sedan december 2016), vassångare (5 ex.), kungsfågelsångare (1 ex., 2:a fyndet), tajgasångare (4 ex.), brandkronad kungsfågel (1 ex., 4:e fyndet), svarthakad buskskvätta (1 ex., 5:e fyndet) och sommargylling (1 ex.). 

 

Hela fågelrapporten sammanställd av rrk läser du i Fåglar i Västmanland nr 2-3 som kommer i brevlådan hos alla medlemmar om drygt en vecka. 


Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com