Nyheter

2018-06-03

Har du hittat en övergiven fågelunge eller skadad fågel

Inte övergivna

Just nu är det många som hör av sig till oss angående skadade fåglar och övergivna fågelungar.

 

När det gäller övergivna fågelungar så är de sällan övergivna. Många fågelungar lämnar sina bon innan de är helt flygfärdiga och tillbringar sin första tid utanför boet hoppandes på marken. Föräldrarna finns ofta i närheten och kommer fram när vi går därifrån.

Att stanna kvar och vänta för att se om de verkligen är övergivna är inte rätt eftersom vår närvaro oftast är det som gör att föräldrarna inte kommer fram. Lämna platsen och låt fågelföräldrarna sköta sitt.

Om ungen sitter väldigt olämpligt till som t ex mitt på en cykelbana eller väg kan man flytta den en kort bit till en mer skyddad plats.Att fåglar överger sina ungar om människor rör vid dem är en myt.


Det samma kan gälla skadade fåglar. Är det en fågelunge så kan de sitta väldigt orörliga och bara hoppa undan när vi närmar oss. Det behöver inte betyda att den är skadad. Den har bara inte lärt sig att flyga än.

 

Naturvårdsverket har en sida med lite mer information om fågelungar och deras beteende när de lämnar boet.
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/Rad-om-fagelungar/ 

 

Först när du är 100% säker på att det rör sig om en skadad fågel eller övergiven fågelunge kan du ingripa, men det krävs tillstånd från länstyrelsen och Naturvårdsverket för att ta hand om och vårda vilda djur längre än 48 timmar. 

Därför ska man aldrig ingripa och ta hand om fåglar eller andra vilda djur innan man först rådfrågat en viltrehabiliterare. Men börja med att kontakta Länstyrelsen eller polisen. De vet vem man kan kontakta för råd och hjälp med dessa frågor.


I Västmanland saknas det viltrehabiliterare med tillstånd så vi måste tyvärr hänvisa de som hittar en skadad fågel till våra grannlandskap.

 

Katastrofhjälp Fåglar och Vilt är en rikstäckande förening som samlar viltrehabiliterare runt om i landet. På deras hemsida finns kontaktuppgifter till rehabiliterare i närheten.

http://www.kfv-riks.se/medlemmar

 

Men slutligen vill vi påpeka att det i de allra flesta fallen rör sig om fullt friska fåglar och fågelungar där mänsklig inblandning i all välvilja oftast ställer till det mer än vad det hjälper. Fler djurungar dör varje år på grund av att vi ingriper än att vi inte gör det. Så låt fågelungarna vara.

Läs mer om fågelungar och djurungar och hjälp oss gärna att sprida kunskap om detta.

Natursidan: http://www.natursidan.se/nyheter/allmant-rad-lat-djurungar-och-fagelungar-vara/

 

Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/Rad-om-fagelungar/ 

 

Närkes Ornitologiska Förening: http://birdlife.se/om-nof/fagelakuten/ 

 

Naturskyddsföreningen: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/har-du-hittat-overgivet-djur 

 

 

 

 

 

 

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com