Nyheter

2018-08-29

Information om avverkning vid Slagårda

Västmanlands Ornitologiska Förening har sedan ett par år en överenskommelse med Sveaskog om att skydda lappugglans häcknings- och jaktområde vid Slagårda.

 

VOF och Sveaskog har tillsammans identifierat och avsatt ett kärnområde där vi under åren från 2000 och framåt haft kända lappugglehäckningar. I det området skall tills vidare inga som helst avverkningar äga rum.

 

I ett andra led har områden utanför kärnområdet identifierats. I detta område får avverkning ske (främst genom plockhuggning) efter samråd mellan Sveaskog och VOF.

 

Utanför dessa två områden är Sveaskog fri att bedriva avverkning men informerar VOF när avverkning skall ske. Det är detta som nedanstående information är exempel på.

 

Vi kan med glädje konstatera och tacka Sveaskog för att ha tillmötesgått VOFs önskemål i de förhandlingar som genomfördes för några år sedan. Från VOFs sida deltog undertecknad samt Torbjörn Hegedus i hela förhandlingen och Daniel Gren i initiala delar. Från Sveaskogs sida var främst Stefan Toterud och Michael Rhönnstad aktiva.

 

Sveaskog har i enlighet med nämnda överenskommelse mellan Sveaskog och VOF nu informerat om kommande avverkning vid Slagårda.

 

Avverkningen sker NO om det skyddade kärnområdet. Avverkningen sker även utanför men i anslutning till gränsen för de områden där samråd skall ske mellan VOF och Sveaskog före en ev. avverkning.

 

Avverkningen sker således i enlighet med överenskommelsen mellan VOF och Sveaskog. Om någon av er möter synpunkter och/eller frågor på detta så kan ni hänvisa till denna information och/eller kan hänvisa till mig.

 

Lennart Waara

VOFs kontaktperson mot Sveaskog    

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com