Nyheter

2018-03-03

Resultat av örnräkningen 3 mars 2018

Örnräkningen 2018 genomfördes under i stort sett optimala väderförhållanden och istäckta sjöar. Räkningen stördes dock på några platser av aktiviteter på isen. På Asköviken i Västerås och flera andra lokaler förekom körning med fyrhjuling. På flera platser skedde fritidsfiske och på någon plats pågick fisketävling. Observationsplatsen Vargaviddernas naturreservat i Örebro län utgick p.g.a. stora snömassor och oplogad väg.

 

Observatörerna fanns på nästan 100-talet platser i 5 län i ett knappt 30-tal kommuner. Fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden mellan Eskilstuna och Strängnäs stod för organisa-tionen av räkningen där 22 personer ansvarade för telefonkontakterna med fältobservatörerna, inläggning på Artportalen och övrig kringverksamhet.

 

Resultatet av dagens räkning blev:

Örebro län väster om Tysslingen                                                        1 

Hjälmaren inkl. Tysslingen och Kvismaren                                         78 

Kolbäcksån                                                                                       

Svartån (Västmanlands län)                                                               

Mälaren väster om Hjulstabron och väg 55                               94 

Mälaren öster om Hjulstabron och väg 55                                43 

Mörkö                                                                                              

Stockholm                                                                                        

Summa havsörnar                                                                         229 

 

Till detta kommer 6 kungsörnar från olika delar av området.

 

Det antal havsörnar som noteras ovan är med stor sannolikhet något i underkant. Risken finns för dubbelräkningar och försiktighetsprincipen är ett medvetet val som vi gjort för att kunna ansvara för resultatet.

 

En anmärkningsvärd trend är att det observeras allt fler havsörnar i Stockholm med bland annat 4 havsörnar i Hammarbybacken. Går man 20 år tillbaka var detta en helt otänkbar tanke. På en av Stockholmsområdets tippar noterades efter att räkningen avslutats 10 havsörnar.

När havsörnarna inte får tillgång till överskottsfisk söker de sig till sjöarnas omgivningar för att livnära sig på slaktavfall och ”jakträntor”, vilket ökar risken för blyförgiftning. Yrkes-fiskarna har ett stort intresse av att gynna havsörnsstammen eftersom örnarna håller nere antalet skarv, vilka kan orsaka en hel del problem för yrkesfisket.

 

Det gynnsamma vädret har sannolikt även bidragit till det för räkningen ovanligt stora antalet observerade kungsörnar. På en plats noterades två kungsörnar, en yngre och en subadult Ett av de stora hoten mot kungsörnen är tågtrafiken när örnarna äter tågdödat vilt och inte hinner lyfta innan tåget kommer. Denna vinter dödades 3 kungsörnar på lika många dagar på samma järnvägssträcka i Västerbottens län. Trafikverket har tagit till sig detta problem och arbetar med en plan på hur man skall snabba på förloppet att få bort trafikdödade djur från spåren.

 

Fältstationen Rördrommens örngrupp

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com