Nyheter

2018-01-29

Talgoxen i topp igen

Talgoxen ohotad i toppen bland vinterfåglar

När drygt hälften av årets rapporter kommit in, kan vi konstatera att talgoxen även i år är den talrikaste fågeln vid fågelmatningarna i Västmanlands län. Samma är förhållandet i landet i stort, och även längre ner på topplistan är likheterna påfallande mellan Västmanland och landet i stort.

 

Men visst finns det även skillnader. Två sådana är att gulsparven och steglitsen placerar sig högre på listan i Västmanland än i landet i stort. Ingen av dem finns på tio-i-topp i landet, men i Västmanland finns gulsparven på plats 7 och steglitsen på plats 10.

 

Gulsparven hör till de arter som minskat allra mest i den södra delen av landet under senare tid. Orsaken till denna tillbakagång är oklar, men misstankar finns om att gulsparven missgynnats av det allt intensivare jordbruket längre söderut i landet.

 

När det gäller steglitsen har den haft en ökande trend i hela landet under de senaste årtiondena, och den är särskilt talrik i landskapen runt Mälaren och Hjälmaren. Det var också i denna del av landet som steglitserna började besöka fågelmatningar under senare delen av 1900-talet. Innan dess sågs det aldrig steglitser vid fågelmatningar vintertid.

 

Även i Västmanland kommer gråsiskan på en högre placering än normalt. Det kan sättas i samband med ett markant inflöde av gråsiskor från norr och öster. Ett återfynd av en ringmärkt gråsiska vid Skagen i Danmark under julen pekar mot att denna vinters gråsiskor kan komma långt bortifrån. Fågeln i fråga var nämligen ringmärkt i nordöstra Kina.

Text: Anders Wirdheim

 

Topplista Västmanland

1. Talgoxe

2. Blåmes

3. Pilfink

4. Gråsiska

5. Domherre

6. Kaja

7. Gulsparv

8. Skata

9. Gråsparv

10. Steglits

 

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com