Nyheter

2018-05-07

Vita storkar på besök

Foto: Niclas Lignell

På kvällen söndagen den 6:e maj på självaste fågelskådningens dag kom det ett larm om två vita storkar vid Vad i Kumla socken mellan Sala och Västerås.


För många kan det verka som något väldigt exotiskt och de flesta vuxna idag fick lära sig i skolan att storken inte längre finns i Sverige. Det stämmer inte för 2015 uppgraderades vit stork från Nationellt utdöd till Akut hotad på den svenska rödlistan. Något vi kan tacka entusiasterna i det skånska storkprojektet för.


Storken häckade länge allmänt i Skåne men under 1800-talets senare hälf behövdes mer och mer åkermark och våtmarker dikades ut vilket ledde till stora habitatsförluster för storken som minskade kraftigt och 1956 ansågs länge vara det sista häckningsåret för vit stork i Sverige.


1989 startade man upp storkprojektet för att få tillbaka storken som häckfågel och det har gått riktigt bra. Storkarna föds upp i hägn och unga storkar släpps ut för att flytta söderut. Att de flyttar är viktigt för det är det som gör att de betecknas som vilda. Att övervintra är inte ett vilt beteende.


Numera häckar det runt 70 par vilda storkar i Skåne och merparten av de storkar som föds upp i hägn flyttar söderut.

Läs mer på storkprojektets hemsida.


Att det går bättre och bättre för den vita storken i Sverige märks alltså av även i Västmanland och detta besök i Västmanland är inte ens det enda som gjorts i år. För en månad sedan observerades en ensam vit stork i Hällby, Västerfärnebo.


Historiskt sett har Vit stork varit väldigt sällsynt i Västmanland. Det första kända fyndet är från 1925 och då hade storkens tillbakagång pågått länge i Skåne så efter det blev det bara ovanligare och ovanligare med stork på våra breddgrader.


Men från 1990 och framåt har den uppträtt nästintill årligen i Västmanland. De flesta fynden rör sig om ensamma individer. Att se dem i par som nu i Vad blir dock vanligare, men det har bara skett 6 gånger tidigare. Den första gången 1988.

Källa: Artportalen och Västmanlands fåglar.


Vit stork rastar och födosöker gärna på åkrar, långt från våra välbesökta fågellokaler och många av de fynd som gjorts de senaste åren har upptäckts av ickeskådare. Inte sällan bönder som jobbar på åkrarna. Så det kan säkert gå att hitta fler storkar här om vi bara håller våra ögon öppna.


Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com