ÖLAND 2011 den 2-6 juni

 

Tre bilar gav sig av mot Öland för att skåda fågel på Bohof:s resa mellan den 2-6 juni. Vi hade kanonväder hela tiden och såg också mycket fågel.

 
I den så kallade Stenungsunds-bilen åkte Torbjörn Arvidsson, Anna Svensson, Nils-Erich Karlsson och Stefan Malm. Uddevalla-bilen bestod av Jan Johansson, Peter Nilsson, Sören Salling och Kenneth Johansson. Dessutom anslöt Anders Regeskog och Patric Gullström från Dalsland respektive Värmland.
Första stoppet blev i Färjestaden där vi tog oss en hamburgare och en glass.
Första skådarstoppet var Beijershamn och där fanns en hel del: en gök spelade och vid parkeringen sjöng härmsångare, svarthätta och grönsångare. Ute i våtmarkerna fanns skärfläcka, kärrsnäppa, mosnäppa, myrsnäppa, kustpipare och på tillbakavägen hördes en halsbandsflugsnappare.
Vi fortsatte söderut med ett lyckat stopp i Bredinge. Där fanns tre ängshökar, två bruna kärrhökar, en röd glada och en havsörn.
Vid Västerstadsviken brukar det alltid finns en del fågel. Så också denna gång. Prutgås, dvärgmås, gulärla, havsörn, skedand, bläsand, skärfläcka, kärrsångare,skogsduva och större strandpipare var några av arterna som sågs här.
Nere vid Ölands södra udde fanns en årta och en snatterand i den lilla dammen norr om Fågel Blå men här fanns också arter som kentsk tärna, småtärna, brun kärrhök, en nattskärra vid Hahns fiskarstugor, och en gulärla som troligen samhäckar med en citronärla. Vi såg hursomhelst bägge fåglarna.
Vid parkeringen vid Ås vandrarhem sjöng en rosenfink.
Vi fortsatte österut och stannade vid Seby läge. Inte så mycket fågel där mer än några skärfläckor, en havsörn, en storspov och några stenskvättor.
Tre ängshökar sågs vid Össby på väg ned mot Össby hamn där vi lyssnade på en kornknarr. Här sjöng också kärrsångare och näktergal.
Vid Näsby dök det upp en 2K-hanne aftonfalk helt nära. En vacker syn i eftermiddagsljuset. Enkelbeckasin, gök och brun kärrhök kom lite i skymundan av falken som alla fick se bra innan den drog söderut.
3 juni:
Ölands södra udde stod planenligt på programmet även denna morgon. Här fanns många skedänder, men också någon roskarl, ett par smalnäbbade simsnäppor, skogssnäppa, snatterand, tobisgrissla och tordmule.
I Lunden spelade en enkelbeckasin ljudligt och här sjöng också mängder av sångare. Rosenfink, näktergal, härmsångare, sommargylling och ortolansparv var några av rösterna runt parkeringen. Men här fanns även arter som steglits, skogsduva och törnskata.
Ett stopp vid Grönhögen producerade en gråhakedopping, tre backsvalor och en skäggdopping. Vi hade också en sjungande lundsångare i närheten av Albrunna. Vid Eketorps borg fanns ängshök, brun kärrhök, glada, havsörn, skogsduva, ljungpipare och gök.
4 juni:
En tur till Hulterstads våtmark - Görans dämme - stod på programmet denna dag. En trevlig våtmark på alvaret med en hel del fågel. Ängshök, svarttärna, enkelbeckasin, storspov, rödspov, gulärla, snatterand, skedand, årta, vitkindad gås och gök var några arter som uppehöll sig här denna morgon.
Vid udden såg vi återigen arter som skedand, snatterand, småtärna, silvertärna, men också rödspov, svärta, alfågel, kustsnäppa, roskarl, tobisgrissla, tordmule, prutgås, skärfläcka och svartbent strandpipare.
I Lunden sjöng de vanliga arterna men också en mindre flugsnappare.
Vi fortsatte norrut på ön för att stanna till vid Petgärde träsk. Den här våtmarken var tämlien uttorkad nu så därför var fågeltillgången inte speciellt stor. Ängshök, sparvhök, brun kärrhök, havsörn, näktergal och pungmes sågs dock.
Ännu längre norrut ligger Hornsjön som är en mycket trevlig lokal. Halsbandsflugsnappare brukar vara en karaktärsfågel här, men vi höde bara en sjungande hanne den här gången. Törnskata, gök, lärkfalk, fiskgjuse, skräntärna, havsörn, brun kärrhök och trana var andra arter i och runt sjön.
På tillbakavägen stannade vi till vid Gräsgårds hamn där det gick omkring några myrspovar och där vi dessutom såg en småtärna.
5 juni:
Morgon vid Ölands södra udde som vanligt. Ungefär samma arter som tidigare men nu också en kaspisk trut, en 2K-fågel. Vi plockade också in dom svarta rödstjärtarna vid Degerhamn och en höksångare vid Karl X:s mur innan vi stack i väg på drag. Vitvingad tärna hade siktats vid Görans dämme och vi åkte snabbt dit.
Jodå, mycket riktigt. Två eleganta svartvita skapelser dansade över kärret - vitvingade tärnor - i all sin prakt. Flera svarttärnor också på den här lokalen.
Vid Västerstadsviken var dvärgmåsen kvar och nu fanns det också ett par smalnäbbade simsnäppor på lokalen.
6 juni:
Sista dagen på resan och den startade förstås vid udden. Men vi inledde med att lyssna på en sjungande svart rödstjärt på vandrarhemmets tak. Nere vid udden fanns en lärkfalk, en flock sjöorrar, tordmular, kärrsnäppa, gulärla, enkelbeckasin, några småtärnor och de allerstädes närvarande skedänderna.
Vid vandrarhemmet noterade vi också en flock överflygande mindre korsnäbbar.
Det blev också en promenad i norra Lunden för att lyssna efter en flodsångare som rapporterats där. Ingen sångare men däremot andra arter som gök, storspov, stenknäck, härmsångare, törnsångare, trädgårdssångare, gransångare, svarthätta och steglits.
Totalt såg vi omkring 150 arter på resan.
 
 
 
 

Nu har även föreningen Instagram!
Följ oss på @bohof_com

Köp BohOF sortiment
 
Länk till Studiefrämjandet
 
 
Länk till NyttoData
 
 
Se diplomet i full skala
BohOF sponsrar "Kungsörn 2016"