ÖLAND 2013 den 22-26 maj

 

22-26 maj åkte fem Bohof-medlemmar ned till Öland för att skåda.
Det blev en spännande resa med arter som skedstork, mindre sumphöna och busksångare på reselistan.
Totalt sågs 156 arter under dagarna i de klassiska fågelmarkerna.

 
ÖLAND 22-26 maj 2013
22-26 maj åkte fem Bohof-medlemmar ned till Öland för att skåda.
Det blev en spännande resa med arter som skedstork, mindre sumphöna och busksångare på reselistan.
Totalt sågs 156 arter under dagarna i de klassiska fågelmarkerna.

22 maj:
Bohof-gänget som bestod av Stefan Malm (reseledare), Torbjörn Arvidsson, Nils-Erich Karlsson, Owe Hougström, Jan Artursson och Thomas Ring gav sig av i två bilar på onsdagsmorgonen och kom fram till Öland vid lunchtid.
Redan under resans första dag noterades flera intressanta arter som till exempel vit stork och en hona aftonfalk vid den så kallade Tvärvägen på södra Öland.
Den starten lovade mer.
Ett kvällsbesök vid Ölands södra udde gav bland annat en mindre flugsnappare, en gulhämpling och en spelande kornknarr vid Ottenby kungsgård. Andra småroliga arter den första dagen var röd glada, myrsnäppa och rödspov.
Kvällen avslutades på restaurang Kvarnen i Grönhögen där flera av våra måltider intogs. En annan restaurang som besöktes under resan var Lindas i Mörbylånga.
 
23 maj:
Även på morgonen den 23 maj sågs gulhämplingen längst nere vid udden. Fågeln rörde sig fram och tillbaka i området runt fyrträdgården och var något svårsedd. Ibland knastrade den till lite och röjde sig på lätet men den försvann oftast lika fort från platsen.
Andra spännande arter i området denna morgon var havssula, kaspisk trut, höksångare, vit stork och rosenfink.
Havssulan var faktiskt en liten pulshöjare för folket på udden. Arten är inte särskilt vanlig på de här breddgraderna och det var nog många som fick sig ett nytt landskapskryss den här morgonen.
Det blev ett måttligt sträck men där det i alla fall noterades arter som smålom, svärta, många prutgäss och vitkindade gäss, roskarl, snatterand och skedand. Någon havsörn patrullerade av kuststräckan strax norr om restaurang Fågel Blå.
På kvällen hördes en flodsångare vid Ventlinge strand och det blev den dagens clou. Flodsångaren som ju börjar bli vanligare och vanligare i vårt land. Åtminstone får man den känslan efter de många observationerna under våren och sommaren 2013.
Den här dagen besökte vi också Görans dämme på Alvaret där vi bland annat noterade årta, svarttärna, smådopping och rödspov. Vid Lenstadsmossen fanns gök, göktyta och lärkfalk och vid Frösslundamossen fanns både havsörn och ängshök tillsammans med ett par lärkfalkar.
Sockerbruksdammarna i Mörbylånga förärades med ett besök och där låg små -, gråhake -, och svarthakedopping. Där var luften också full av backsvalor och i vassen simmade några rörhöns.

24 maj:
På morgonen den 24 maj gjordes ett nytt besök på en blåsig Ölands södra udde. En lundsångare sjöng i fyrträdgården och gulhämplingen var kvar. En promenad i mellersta Lunden gav inte mindre än tre sjungande mindre flugsnappare och en halsbandsflugsnappare.
Lunden sjöd av liv och här fanns också en hel del vanliga arter som svarthätta, grönsångare, härmsångare gök, stenknäck och grå flugsnappare.
Pungmes vid Albrunna kalkbrott och skedstork vid Beijershamn var andra spännande obsar denna dag liksom den mindre sumphöna som hördes vid Albrunna på kvällen.
Pungmesen var väldigt svårsedd i buskagen runt Albrunna men ibland hördes det speciella lätet som ofta avslöjar arten.
Skedstorken hade flugit runt Beijershamn med omgivningar ett tag och när vi fick syn på den i fågeltornet var det knappast någon njutobs. Värmedaller och långt avstånd gjorde att det knappt gick att urskilja en fågel överhuvudtaget där den stod på en avlägsen strand norr om tornet.

25 maj:
Den 25 maj blev det en rundresa på norra Öland och den belönades bland annat med en sjungande busksångare vid Ölands norra udde.
Det var några andra skådare på platsen som tyckte att fågeln lät som en lite loj kärrsångare men efter att ha kollat flera inspelningar av busksångare var vi säkra. Det var en busksångare vi hade lyssnat på vilket senare också konfirmerades av andra skådare.
På vägen upp mot norra udden skådade vi en del från bilen och blev belönade med en ängshök-hanne vid Triberga, en blå kärrhök-hona vid Föra och en flock på 16 tranor vid Gillberga.
I Trollskogen noterade vi lite skogsarter som mindre korsnäbb och svartmes samtidigt som vi avnjöt en fika vid parkeringsplatsen.
En tur till Hornsjön blev det också och där fanns som vanligt flera halsbandsflugsnappare, två skräntärnor, flera skäggdoppingar och en bivråk av ljus fas.
Någon hade rapporterat en svartpannad törnskata från Tvärvägen på södra Öland men vi hittade bara ett par vanliga törnskator i blåsten när vi nådde lokalen sen eftermiddag/tidig kväll.
Några av resans deltagare avslutade kvällen med att se Champions League-finalen mellan Bayern München och Borussia Dortmund på restaurang Kajutan i Mörbylånga. Arjen Robbens segermål blev dagens näst största samtalsämne i gruppen efter den sjungande busksångaren vid Långe Erik.

26 maj:
På söndagen påbörjades hemfärden från Ås vandrarhem och den gick västerut mot Halmstad och Klapperstensfältet vid Påarp där den amerikanska sjöorren hade hållit till i några dagar. Den var inte lätt att upptäcka bland alla vanliga sjöorrar men efter hjälp av en lokal skådare fick alla i gänget till slut syn på den nordamerikanske gästen med den stora gula näbbknölen.
Vi fortsatte vår halländska avstickare med ett besök vid Trönninge ängar som var en trevlig lokal, men där det inte fanns så mycket fågel denna dag.
Vid Källstorps våtmark utanför Falkenberg såg några en pungmes och dessutom fick vi tillfälle att titta på artens speciella bo som slängde fram och tillbaka i vinden i ett träd.
Inte mindre än tre svarthuvade måsar fanns i Dammen vid Getteröns naturreservat och det tyckte vi var en värdig avslutning på den här resan.
 
 
 
 

Nu har även föreningen Instagram!
Följ oss på @bohof_com

Köp BohOF sortiment
 
Länk till Studiefrämjandet
 
 
Länk till NyttoData
 
 
Se diplomet i full skala
BohOF sponsrar "Kungsörn 2016"