Ringduvorna


Foto: Rode Nordin

Ringduvorna är en grupp kvinnor som har ett stort intresse i att lära sig mer om fåglar.
Att göra detta i en grupp som har samma intresse, gör att det blir mycket roligare.

Vi är alla medlemmar i Medelpads Ornitologiska Förening (MOF).

Vi har träffar inomhus under vinterhalvåret men så fort det våras blir det exkursioner till olika naturområden.

Låter det intressant?
Hör av dig till Elisabet Carlsson
060-56 73 11
070-312 77 24
elisabet_carlsson@telia.com