Publikationer

Rödhalsad snäppa. Foto: Mats Waern

Rk producerar årsrapporter liksom kortfattade rapporter från mötena. Utöver detta publiceras emellanåt också bestämningsartiklar och resultat från fyndrevideringar, policydiskussioner m.m.

Här når du en del av dessa i dessa i digitalt format.

Blandade publikationer:

 • Waern, M. 2017. Rk:s omgranskning av rödsångare klar. Vår Fågelvärld 6/2017. Läs här(pdf 2,5 MB).
 • Hellquist, A., Nilsson, O. & Larsson, H. 2017. Bestämning av honor hos spansk sparv. Vår Fågelvärld 3/2017. Läs här (pdf 3,9 MB). 
 • Hellquist, A. 2015. Bestämning av tallsparvshonor. Vår Fågelvärld 6/2015. Läs här (pdf 8,1 MB).
 • Malmhagen, B. 2015. Sträckande honor vitnackad svärta. Om Raritetskommitténs omgranskning av sådana rapporter. Roadrunner 4/2015. Läs här (pdf 165 kB).
 • Hellquist, A. 2013. Rasbestämning av ejder. Vår Fågelvärld. 6/2013. Läs här (pdf 4,6 MB).
 • Malmhagen, B. & Larsson, H. 2013. Fältbestämning av subadult östlig och spansk kejsarörn. Vår Fågelvärld 3/2013. Läs här (pdf 0,3 MB).
 • Larsson, H. & Wallin, M. 2012. Lär dig skilja på seglarna i fält. Vår Fågelvärld. 5/2012. Läs här (pdf 6,0 MB).
 • Larsson, H. 2012. Från 20 till blott 8 godkända fynd. Återgranskning av blek tornseglare. Vår Fågelvärld 5/2012. Läs här (pdf 0,3 MB).
 • Erterius, D. 2011. Olika typer av silltrutar i Sverige – Förslag från Raritetskommittén på hur de bör rapporteras och bedömas. Vår Fågelvärld 2/2011. Läs här (pdf 0,9 MB).
 • Waern, M. & Hellström, M. 2011. Gransångare av rasen tristis – en lägessammanfattning från SOF:s Raritetskommitté. Vår Fågelvärld 1/2011. Läs här (pdf 1,3 MB).
 • Hellström, M. 2009. Gulärlor av rasen feldegg – Raritetskommitténs återgranskning av det svenska fyndmaterialet. Vår Fågelvärld 4/2009. Läs här (pdf 0,4 MB).
 • Hellström, M. 2007. Isabellatörnskata – Raritetskommitténs genomgång av de svenska fynden. Vår Fågelvärld 8/2007. Läs här (pdf 0,3 MB).

Nytt från Rk – rapporter från möten (pdf):