Svartbrynad albatross / Black-browed Albatross

Thalassarche melanophris

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 3/3 
 
1: 2001 19-20.5, 1 sub. Hovs hallar-Mellbystrand, Skåne/Halland (F 2001:127, 146-147) 
1: 2004 15.5, 1 ad. Laholmsbukten, Skåne/Halland (F 2004:136)
2: 2014 25.5, 1 ad. söder om Måseskär, Bohuslän (F 2014:80)
3: 2016 11.9, 1 sub. migr. S Klädesholmen, Marstrandsön och Kråkudden, Bohuslän (F 2016:87)
3: 2016 28-29.9, 1 sub. migr. S Grosshamn, Ramsvikslandet, Bohuslän (F 2016:87)
3: 2016 1.10, 1 sub. migr. S Klädesholmen, Bohuslän (F 2016:87)