Saxaulsångare / Sykes’s Warbler

Iduna rama

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 2/2 
 
1: 1995 3.9, 1 1 cy. Hoburgen, Gotland, ringed (F 1995:139, F 2004:149) 
2: 2002 19.8, 1 1 cy. Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (F 2002:142, F 2004:149)