Knölsvärta / White-winged Scoter

Melanitta deglandi

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 

Ras / Subspecies M. d. stejnegeri
1: 2012 3.5, 1 3 cy+ ♂ migr. NE Sydudden, Utlängan, Blekinge (F 2012:79, 165)
1: 2014 5.5, 1 3 cy+ ♂ migr. NE Utlängan, Blekinge (F 2014:76)
1: 2015 25.4, 1 3 cy+ ♂ migr. NE Utlängan, Blekinge (F 2015:64)