Så ska jag rapportera

Orientseglare. Foto: Mats Waern.

Vilka arter/raser som ska bedömas av Rk framgår i dokumentet Förteckning över Sveriges fågeltaxa.

När du vill rapportera en sällsynt fågel ska du använda dig av den internetbaserade rapportdatabasen Artportalen. Som inloggad användare har du där tillgång till rapportformulär samt möjlighet att ladda upp digitala bilder eller inspelningar. Respektive regional rapportkommitté (Rrk) granskar och kommenterar rapporten initialt, och först därefter går bedömningen vidare till Rk. Saknar du tillgång till dator bör du kontakta den regionala rapportkommitté som ansvarar för området där observationen gjordes (aktuella adresser hittar du här). 

 

Om du sett en art eller en ras av vilken fynd ska granskas av Rk före publicering, bör du beskriva fågeln/fåglarna så utförligt som möjligt. Använd dina egna ord så långt du kan. Beskriv så många detaljer som möjligt, även individuella fjädrars utseende om mojligt. Jämförelser med bilder och text i fågelböcker är ofta av värde (både överensstämmelser och avvikelser), men en rapport som bara hänvisar till en bild i en handbok har litet värde. Av din beskrivning ska också framgå hur andra, förväxlingsbara, arter uteslutits. Detta är mycket viktigt! Berätta gärna utförligt om din tidigare erfarenhet av arten (när, var, hur många, vilka dräkter etc.). Skisser är ofta värdefulla, och dessa skickas enklast genom att man fotograferar av den från pappret med en vanlig digitalkamera – eller skannar in den – och därefter bifogar filen till rapporten. Även en enkel avbildning kan vara mer upplysande än ord. Om du har foton eller inspelning vill Rk alltid ta del av dessa innan den tar ställning till rapporten. Skriv din rapport så snart du kan – helst bara någon dag efter det att observationen gjorts. Varför vänta tills minnesbilden försvagats?

Rapporter som kommer Rk tillhanda senare än januari året efter det att observationen gjordes har små chanser att komma med i den årsrapport där de hör hemma. 
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR