Rödnäbbad trut ny art för Sverige?

Av allt att döma sågs och fotograferades en rödnäbbad trut i Simrishamn onsdagen 12 augusti. Bilderna på fågeln är alla tagna snett bakifrån, men de pekar likväl tämligen tydligt mot att det var en tvåårig (3K) rödnäbbad trut. Fyndet är i så fall det första i Sverige, och det får nog betraktas som väntat. Arten är nämligen sedd i några av våra grannländer, som närmast fanns en individ i Helsingørs hamn en sommar för några år sedan.

Rödnäbbad trut häckar i Medelhavet där beståndet under senare årtionden ökat ganska kraftigt. Denna ökning har också avspeglats i ett ökat antal fynd norr om utbredningsområdet. Enligt den finska websidan Tarsiger har det fram gjorts fynd i de flesta centraleuropeiska och några nordeuropeiska länder, bland annat är arten sedd nio gånger i Storbritannien, två gånger i Danmark och två i Finland. Framför allt är det yngre fåglar som strövat norrut, men det finns även några fynd av adulta individer.

I Danmark höll en treårig (4K) fågel till i Helsingørs hamn 9–12 juni 2006 och därefter sågs en annan subadult fågel vid Kjul strand på nordvästra Jylland 14 juli 2007. Första fyndet i Finland är från soptippen i Espoo nära Helsingfors där en ettårig (2K) fågel sågs 24 juni 2007. Därefter sågs en årsunge (1K) vid en annan soptipp så långt norrut som vid Uleåborg 22 oktober 2011.

Den nu aktuella svenska fågeln sågs och fotograferades av Bengt Bengtsson vid Revet i Simrishamn den 12 augusti. Han reagerade på fågeln som ”en skrattmåsljus och skumt tecknad fiskmås” som snabbt passerade. Av den anledningen kom även de bilder han tog att visa fågeln snett bakifrån. Trots detta pekar alltså det allra mesta på att det verkligen är en rödnäbbad trut, en 3K-fågel i ganska kraftig ruggning. På SOF-BirdLifes forum ”Vår skådarvärld” på Facebook finns bilder på den aktuella fågeln. Där skriver också Hans Larsson från Raritetskommittén om truten och argumenterar för att det är just en rödnäbbad trut på bilderna:

”*Form och proportioner – uppenbart smal- och långvingad i kombination med bukig kropp och grov näbb ger ett helhetsintryck som jag faktiskt inte känner igen från någon annan mås/trutart.

*Gråtonad buk i kontrast mot renare vit undergump, vilket jag tycker ses på samtliga bilder så det känns märkligt ifall det är en udda ljuseffekt, speciellt då gränsen mellan undergumpen och buken verkligen är skarp – enbart denna detalj utesluter i mina ögon alla andra förekommande måsar/trutar i vår del av världen.

*Väldigt ljust grå ovansida med smal vit bakkant på de nya pennorna, distinkt mörkt armpenneband, rester av mörkt karpalband samt distinkt brunsvarta yttersta handpennor och handtäckare – denna kombination känns väldigt svårfunnen hos någon annan trutart.”

Det var för övrigt Hans Larsson som hittade den senaste nya arten för Sverige – en stillahavslom vid Stenshuvud ett drygt tiotal kilometer norr om Simrishamn.

(AW)

I Vår Fågelvärld nr 8/2009 finns en artikel om rödnäbbad trut och dess sentida expansion.

Gilla gärna