Listor & rapporter


Rapportera på Svalan där du även hittar artlistor och rapportformulär
 

Vid problem med rapportering på Svalan - kontakta Peter Strandvik.
 

Raritetsrapport ifylles snarast efter aktuell observation och insändes till:

Lars Viktorsson
Stenbackevägen 5
451 34 Uddevalla
Tel. 0522-860 37

Rapporter utan insänd raritetsblankett underkänns efter 6 månader,
alternativt 31 januari året efter obsen.

Årsrapport (gällande övriga arter i rapportlistan), insändes till samma adress, efter årets slut.

Rapportkommitten hittar du här.
 

 
 
 
 

Nu har även föreningen Instagram!
Följ oss på @bohof_com

Köp BohOF sortiment
 
Länk till Studiefrämjandet
 
 
Länk till NyttoData
 
 
Se diplomet i full skala
BohOF sponsrar "Kungsörn 2016"