Rrk Bohuslän

 
Regionala rapportkommittén i Bohuslän (Rrk Boh) har som uppdrag att kvalitetssäkra fågelrapporteringen i landskapet samt att årligen sammanställa fågelrapporter i tidskriften Fåglar i Bohuslän. Kommittén ansvarar också för administration av Artportalen för Bohuslän (utom för Hisingen och Öckerö kommun, som handhas av Rrk Gbg).
 
 
Ringtrasthane rastande på Nord-Koster, Strömstad 12 maj 2012. Foto: Olof Kosterberg

Fåglar i Bohuslän

 
 
Biätare

Rariteter

  • Raritetsbedömningar
  • Hur skriver jag raritetsrapport?
  • Raritetslistor
 
 
Artportalen

Artportalen

 
 
 
 
 

Nu har även föreningen Instagram!
Följ oss på @bohof_com

Köp BohOF sortiment
 
Länk till Studiefrämjandet
 
 
Länk till NyttoData
 
 
Se diplomet i full skala
BohOF sponsrar "Kungsörn 2016"