Arbetsordning för Rrk

Arbetsordning för Regionala rapportkommittén Bohuslän (Rrk) är det styrdokument,
som i detalj tydliggör Rrk:s uppdrag, arbetsätt samt de enskilda ledamöternas åtaganden.
Dokumentet, som har framtagits i samverkan mellan Rrk och styrelsen för Bohusläns Ornitologiska Förening, kommer att genomgå en årlig översyn.
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu har även föreningen Instagram!
Följ oss på @bohof_com

Köp BohOF sortiment
 
Länk till Studiefrämjandet
 
 
Länk till NyttoData
 
 
Se diplomet i full skala
BohOF sponsrar "Kungsörn 2016"