Mötesrapporter

Regionala rapportkommittén i Bohuslän (Rrk Boh) har årligen två möten; ett vår- och ett höstmöte samt vid behov även extramöten. Vid dessa mötestillfällen förs minnesanteckningar, som renskrivs och justeras.
Från år 2015 kommer anteckningarna att läggas ut på hemsidan i form av mötesprotokoll.
Syftet är att i första hand göra Rrk:s arbete mer transparent, men anteckningarna kan också ses som ett historiskt arkiv över kommitténs arbete.
 
 

 
 
 
 
 
 

Nu har även föreningen Instagram!
Följ oss på @bohof_com

Köp BohOF sortiment
 
Länk till Studiefrämjandet
 
 
Länk till NyttoData
 
 
Se diplomet i full skala
BohOF sponsrar "Kungsörn 2016"