Nyheter

2017-10-17

Bidra till ökad kunskap om Östersjöns fåglar.

Nykläckt skräntärneunge som i sinom tid ska förses en tydlig ringmärkning.
Östersjön är under hård miljöpåverkan. I de flesta fall vet vi inte vad som orsak men fåglarna är goda indikatorer på förändringar. Stöd SOF-BirdLifes insamlingsaktion för att förstå och lära mer. Med kunskap kan vi påverka våra styranden att genomföra åtgärder som minskar miljöpåverkan av det känsliga innanhavet.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR