Nyheter

2015-02-18

En viktig seger för svensk naturvård

Örnboet i Skorvdalen sommaren 2013. Det var då en av få lyckade häckningar i södra delen av fjällkedjan. Men även om detta visar att området har särskilda kvaliteter, är fallet Skorvdalen mycket större än enbart en tvist gällande ett visst kungsörnspars framtid på platsen. Foto: Bengt Warensjö

 

Måndagen 16 februari kom beskedet att Mark- och Miljööverdomstolen säger nej till exploatering av Skorvdalen i Härjedalens kommun. En jättelik skid- och golfanläggning, kallad Örndalen, var planerad i ett förhållandevis orört och därmed värdefullt naturområde. Reaktionerna från exploatörer och lokala politiker blev starka:

 

– Ett enormt avbräck för kommunen och en illavarslande signal. Man väger inte in vilka effekter det får på samhället, det handlar ju om 300 jobb i en bräcklig kommun, sa exempelvis Lars-Gunnar Nordlander (S), ordförande i miljö- och byggnämnden och tillika vice ordförande i kommunstyrelsen i Härjedalens kommun till SVT Jämtlandsnytt.

 

För den svenska naturvården var beslutet en lika välkommen som viktig seger. Men innan jag utvecklar det resonemanget, kan det finnas skäl att kommentera uppgiften om att 300 jobb nu går om intet. Det är en sanning med modifikation. Av exploatörens egna redogörelser framgår nämligen att 20 procent av gästerna till den nya anläggningen förväntas tas från andra anläggningar inom Härjedalens kommun. Ytterligare 60 procent tas från andra anläggningar i Sverige. Med andra ord kan det förväntas en motsvarande minskning av sysselsättningen där.

 

Såväl exploatörerna som media har beskrivit ärendet som en konflikt mellan en stor skidanläggning och ett enda kungsörnspar. Men frågan om Skorvdalen är en mycket större fråga än enbart om ett örnpar i den svenska fjällvärlden. Den handlar om vad lagar och förordningar är värda. Ett ja till projektet Örndalen i Skorvdalen skulle ha sänkt ribban väsentligt när det gäller dispenser från Artskyddsförordningen.

 

Artskyddsförordningen kan sägas vara den svenska implementeringen av EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Dessa direktiv har kommit till för att dels skydda den gemensamma resurs som Europas fåglar utgör och dels tillgodose att tillräckligt mycket finns kvar av livsnödvändiga naturtyper för fauna och flora. För att direktiven ska få avsedd verkan i de olika medlemsländerna, måste de implementeras i respektive nations lagstiftning. Men det räcker ofta inte med det – avgörande är även hur lagstiftningen sedan tillämpas i rättsapparaten.

 

Från naturvårdens sida har vi hävdat att det måste till mycket tungt vägande allmänintressen för att dispenser från Artskyddsförordningen ska kunna ges. Det konstaterade också den lägre instansen Mark- och miljödomstolen tidigare i processen. Vi har med viss emfas hävdat att det inte finns något tungt vägande allmänintresse i detta fall, och det ansåg inte heller Mark- och Miljödomstolen när dess utslag kom i början av förra året.

 

I den debatt som följde på det utslaget ansåg en ledarskribent i en av lokaltidningarna (Länstidningen Östersund) att den illegala jakten är ett mycket större hot mot kungsörnsstammen än exploateringar. Skribenten hänvisade till att Brottsförebyggande rådet i en rapport beskrivit den illegala jakten som ”riskfri”. Men just detta är ett exempel på hur svensk rättstillämpning blivit urholkad. Denna jaktlagstiftning är i grunden bra, men tillämpningen av den har lett så långt att en förövare idag måste tas på bar gärning i själva skottögonblicket, i andra fall går han fri.

 

Ett ja till projektet Örndalen i Skorvdalen hade sänt mycket allvarliga signaler när det gäller tillämpningen av Artskyddsförordningen. Denna förordning är stark idag, och domen från Mark- och Miljööverdomstolen kan inte tolkas på annat sätt än att förordningen ska stå stark även i fortsättningen. Det är en viktig seger för svensk naturvård!

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR