Nyheter

2012-09-19

Besök SOF på Bokmässan i Göteborg!

SOF:s nya bok ”Fåglarna i Sverige – antal och förekomst” har rönt mycket stor uppskattning. Redan efter fyra månader har den sålts i nästan 2000 exemplar. Naturligtvis kommer denna digra bok även att bli det stora dragplåstret när vi sista helgen i september medverkar vid Bok & Bibliotek, dvs. den årliga bokmässan i Göteborg. 
  
”Fåglarna i Sverige – antal och förekomst” ger svar på många frågor om våra häckfåglars utbredning och antal i landet. Visste du t.ex. att Dalarna är det landskap som har flest häckande arter eller att Småland är landskapet med flest fågelpar totalt sett? Att lövsångaren är Sveriges talrikaste fågel är nog välkänt vid det här laget samt att bofinken kommer på andra plats. Någon av dessa båda arter intar även tätpositionen i alla landskap utom ett. På Öland är sånglärkan den talrikaste arten.
  
Intresset för fåglar ökar, vilket inte minst märks i SOF:s medlemsantal. Tidigare i år kunde vi välkomna vår 16 000:e medlem. Därför finns naturligtvis även våra andra böcker med på bokmässan. Titlar som ”Mata fåglar”, ”Holkliv” och ”Börja skåda fågel” är fortfarande mycket aktuella och hittar hela tiden nya läsare, trots att de nu har några år på nacken. För dem som sedan vill gå vidare finns även bl.a. ”Kroknäbbarnas tid” och ”Svensk ringmärkningsatlas”.
  
Flera av författarna finns med i vår monter, som vi f.ö. delar med de tryckerier vi normalt anlitar. Kom och möt våra författare i monter C05:39! 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR