Nyheter

2012-03-01

Bestämt nej till jakt på snatterand och skogsduva

SOF säger bestämt nej till jakt på snatterand i Sverige. Den svenska populationen uppgår inte till mer än 1600 par. Foto: John Larsen
Ett större antal jaktfrågor har varit ute på remiss den senaste tiden. Bl.a. handlar det om SOF:s förslag till minskade eller helt slopade jakttider för ett antal fågelarter (t.ex. sädgås, alfågel och ejder), men med i samma lunta fanns även förslag från Svenska Jägareförbundet om utökade jakttider. Vidare vill LRF och länsstyrelsen i Södermanland öka skyddsjakten på grågås, och sametinget vill ha möjlighet att skyddsjaga stora rovdjur inne i nationalparkerna.
 
Jägareförbundet vill införa jakttid på såväl snatterand som skogsduva, båda fredade idag och tidigare även rödlistade. Detta säger SOF bestämt nej till eftersom de svenska populationerna ännu är för små (ca 1600 par snatteränder och ca 12000 par skogsduvor). SOF avfärdar också Jägareförbundets krav på att förlänga jakttiden på vissa andarter till 28 februari (idag slutar jakten 31 januari). En sådan förlängning skulle strida mot EU:s fågeldirektiv eftersom ändernas parbildning då redan skett och fåglarna även på börjat sin vårflyttning. Att jaga vid denna tid är att tära på kapitalet och inte ta av räntan, enligt SOF.
 
Även om sametingets begäran om skyddsjakt i nationalparker i första hand gäller de fyra stora rovdäggdjuren är SOF helt avisande: ”När nationalparkerna bildades angavs det i besluten att områdena avsattes bl.a. för sitt rika djurliv. Därför är det anmärkningsvärt att nationalsparksblocket Sarek, Padjelanta och Stora Sjöfallet är det fjällområde i Sverige idag som har minst antal järv- och lodjursföryngringar inom hela renskötselområdet. Padjelanta lär inte ha haft någon järvföryngring på ca 15 år. I stället för att införa § 28 i nationalparkerna bör ersättningen höjas för järv- och lodjurs-föryngringar i nationalparkerna jämfört med i övriga renskötselområdet. De svenska nationalparkerna måste leva upp till de beslut de en gång grundades på och vara en fristad för alla djur, även de fyra stora rovdjuren (varg, björn, lodjur och järv) samt kungsörn.”
 
Remissvaret i sin helhet hittar du här
 
/Anders Wirdheim
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR