Nyheter

2013-09-02

Biobränsle ett allt större naturvårdsproblem

För inte länge sedan sågs biobränsle som en av de verkligt betydelsefulla lösningarna för flera miljöproblem. Men nu är frågan om vi inte måste omvärdera vissa biobränslen och i stället se dem som just miljöproblem. Avverkning av tropiska skogar för produktion av biodiesel från oljepalmer är ett allvarligt hot mot biologisk mångfald. Ett annat är odling av Jatropha (purgerbuske) i torra tropiska miljöer, även det för biodiesel. Men det är inte enbart i tropikerna som biobränsle är på väg att bli ett miljöproblem. Det gäller i hög grad även på våra breddgrader.

 

 

EU vill öka produktionen av biobränslen såväl från jordbruksmark som skogsmark. Detta kommer att innebära ett hårdare tryck på redan allvarligt trängda arter. Mycket av produktionen sker nämligen i intensiv form, och det blir inte mycket plats över för naturligt djur- och växtliv. En kraftigt ökad efterfrågan på biobränsle har även inneburit ett ökat tryck på värdefulla lövträd i de svenska markerna. Vedhögar som den på bilden blir tyvärr en allt vanligare syn. Det bränlsevärde som stammarna har står inte alls i proportion till deras värde för den biologiska mångfalden.

 

Nu kommer även uppgifter från USA om att EU:s glupande aptit på biobränslen hotar värdefulla skogar på den amerikanska kontinenten. Enligt en rapport som nyligen publicerats hotas unika sumpskogar i USA av Europas efterfråga på biobränsle. Rapporten från Natural Resources Defense Council och Dogwood Alliance i USA visar att en stor producent av träpellets i North Carolina avverkat stora arealer sumpskog. Anläggningen producerar ca 400000 ton träpellets per år, varav en betydande andel exporteras till Europa.

 

Naturvårds- och miljöorganisationer i USA har reagerat skarpt mot att EU hotar värdefulla skogar i USA. I dagarna har EU-kommissionen fått ta emot ett brev från 20 amerikanska organisationer med krav på omedelbara förändringar av EU:s politik gällande biobränslen.

 

– Den el som produceras med hjälp av träpellets kallas för ”grön el”, men det är att lura de europeiska konsumenterna. Denna el är allt annat än grön, säger Ariel Brunner som arbetar med EU-frågor inom BirdLife Europa.

 

Även BirdLife arbetar intensivt mot EU för att få till stånd förändringar när det gäller användning av biobränslen. Denna energikälla måste brukas på ett långsiktigt och hållbart sätt och får inte innebära nya hot mot biologisk mångfald. BirdLife deltar därför i en kampanj som kallas Stop Bad Biofuels (www.stopbadbiofuels.org), där man som privatperson kan underteckna ett upprop. Kampanjen drivs också på Facebook (https://www.facebook.com/stopbadbiofuels).

 

(AW) 

 
 
2017-02-17

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

 
2017-02-13

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

 
2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

 
2017-02-03

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

 
2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges riksstämma

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR