Nyheter

2013-09-13

En rovdjurspolitik i form av dimridå

Foto: Per Smitterberg

Vid denna tid på året drabbas vi fågelskådare ofta av dimma. Den kan ligga tjock längs kusten när man kommer ut i fågelmarkerna en tidig morgon. Man vet inte när den kommer att lätta, och man vet inte vad den döljer. Som metafor kan dimman också användas när det gäller regeringens nya rovdjursproposition. Det är oerhört svårt att begripa vad som menas, inte minst när det gäller kungsörnens framtid.

 

 

I den nya propositionen har regeringen infört ett nytt begrepp i detta sammanhang. Det kallas referensnivå. För de fyra stora fyrfota däggdjuren har denna nivå satts som ett intervall, för vargen gäller exempelvis 170–270 djur. Men för kungsörnen finns inget intervall. I stället sägs 150 par. Vad dessa värden egentligen innebär är oklart, men i princip alla bedömare ser talen för varg, björn, järv och lo som intervall för hur stor den framtida populationen ska vara.

 

Ska vi se värdet för kungsörn på samma sätt, innebär det en mycket kraftig minskning jämfört med tidigare mål. Det som gällt fram till idag är en miniminivå på 600 häckande par. Vi har idag ungefär 600 aktiva revir, och frågan är om regeringen verkligen avser att denna population ska minskas med 75 procent? Eller betyder referensvärdet för kungsörn något annat än för däggdjuren?

 

Nej, propositionen kan inte tolkas så. Tvärtom sägs det uttryckligen att kungsörnen bör behandlas som övriga rovdjursarter i denna proposition. Detta kan knappast innebära något annat än att regeringen nu även öppnar för jakt på kungsörn. Det sägs också i propositionen att det totala rovdjurstrycket i varje enskild del av landet ska vara avgörande för jakt. I områden med goda stammar av exempelvis björn och lodjur kan kungsörnen ligga illa till.

 

Det bör poängteras att det inte förekommit någon legal jakt på kungsörn i Sverige sedan början av 1900-talet. Likaså bör det påpekas att kungsörnen är strikt fredad i nästan hela sitt utbredningsområde (som omfattar en betydande del av det norra halvklotet). Ska Sverige verkligen utmärka sig genom att öppna för jakt på denna praktfulla fågel? Något svar finns inte eftersom regeringen lägger ut dimridåer.

 

(AW)

 
 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges årsmöte

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
2016-12-09

Var med i Skådarhjälpen 10–18 december!

 
2016-12-09

Äntligen stopp för vårjakt på gudingar på Åland?

 
2016-12-08

Det går dåligt för grå jako, men bra för azorisk domherre

 
2016-12-08

Samarbete med fågelskådare väcker lantbrukares engagemang

 
2016-12-06

Projekt LOM ny arbetsgrupp inom BirdLife Sverige

 
2016-12-01

Svarthakad buskskvätta – bästa året hittills för arten i Sverige.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Anders Wirdheim, informationsansvarig

Telefon: 0705-137576
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR