Nyheter

2013-09-13

En rovdjurspolitik i form av dimridå

Foto: Per Smitterberg

Vid denna tid på året drabbas vi fågelskådare ofta av dimma. Den kan ligga tjock längs kusten när man kommer ut i fågelmarkerna en tidig morgon. Man vet inte när den kommer att lätta, och man vet inte vad den döljer. Som metafor kan dimman också användas när det gäller regeringens nya rovdjursproposition. Det är oerhört svårt att begripa vad som menas, inte minst när det gäller kungsörnens framtid.

 

 

I den nya propositionen har regeringen infört ett nytt begrepp i detta sammanhang. Det kallas referensnivå. För de fyra stora fyrfota däggdjuren har denna nivå satts som ett intervall, för vargen gäller exempelvis 170–270 djur. Men för kungsörnen finns inget intervall. I stället sägs 150 par. Vad dessa värden egentligen innebär är oklart, men i princip alla bedömare ser talen för varg, björn, järv och lo som intervall för hur stor den framtida populationen ska vara.

 

Ska vi se värdet för kungsörn på samma sätt, innebär det en mycket kraftig minskning jämfört med tidigare mål. Det som gällt fram till idag är en miniminivå på 600 häckande par. Vi har idag ungefär 600 aktiva revir, och frågan är om regeringen verkligen avser att denna population ska minskas med 75 procent? Eller betyder referensvärdet för kungsörn något annat än för däggdjuren?

 

Nej, propositionen kan inte tolkas så. Tvärtom sägs det uttryckligen att kungsörnen bör behandlas som övriga rovdjursarter i denna proposition. Detta kan knappast innebära något annat än att regeringen nu även öppnar för jakt på kungsörn. Det sägs också i propositionen att det totala rovdjurstrycket i varje enskild del av landet ska vara avgörande för jakt. I områden med goda stammar av exempelvis björn och lodjur kan kungsörnen ligga illa till.

 

Det bör poängteras att det inte förekommit någon legal jakt på kungsörn i Sverige sedan början av 1900-talet. Likaså bör det påpekas att kungsörnen är strikt fredad i nästan hela sitt utbredningsområde (som omfattar en betydande del av det norra halvklotet). Ska Sverige verkligen utmärka sig genom att öppna för jakt på denna praktfulla fågel? Något svar finns inte eftersom regeringen lägger ut dimridåer.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR