Nyheter

2014-10-20

En tunnklädd erövrare – veckans fågel (43)

Skäggmeshanne i typisk pose. Foto: John Larsen

 

Nu på hösten är chanserna som störst att se en av landets mest spektakulära fåglar. Det är nu som skäggmesen byter diet. Det innebär dels att den söker sig från vassdjungelns innandöme upp i topparna av vasstråna, dels att den går ner på marken för att plocka i sig små stenar. Den behöver nämligen dessa stenar för att kunna mala sönder de hårda vassfröna i matsmältningskanalen. Dessutom är det ovanligt gott om skäggmesar i Sverige i år, tack vare en tidig vår och en gynnsam sommar.

 

Skäggmesen finns i vassar över en stor del av södra Sverige (Götaland och Svealand). I Norrland är den ovanlig, men den är påträffad så långt norrut som i Västerbotten. Den är en sentida invandrare i Sverige. Första fyndet gjordes så sent som i juni 1965 i Hammarsjön i nordöstra Skåne, och redan året därpå konstaterades den första häckningen, även den i Hammarsjön.

 

Men efter etableringen i Sverige gick det snabbt. De stora vassarna i Tåkern blev under 1970-talet något av ett skäggmescentrum i landet. De huvudsakligen milda vintrarna under detta årtionde innebar hög överlevnad och en närmast explosionsartad tillväxt. Efter hand skedde också en spridning till andra sjöar med mycket vass. Denna spridning äger sannolikt framför allt rum nu under hösten, då flockar av skäggmesar kan ses lämna vassen och ta höjd för att försvinna iväg.

 

Skäggmesen tillhör en fågelgrupp (familjen Paradoxorinthidae) med huvudsaklig utbredning i subtropiska och tropiska delar av Asien. Det är den enda arten i denna familj som på allvar förmått kolonisera vår faunaregion, Västra Palearktis (VP). Ännu en art, rosenpapegojnäbben lär vara påträffad i VP, men endast långt borta i öster. I norra Europa lever skäggmesen mycket nära gränsen för vad den klarar av, och hårda vintrar decimeras beståndet kraftigt.

 

Till skillnad från de egentliga mesar som övervintrar hos oss, exempelvis talltita och talgoxe, kan skäggmesen sägas vara påfallande ”tunnklädd”. Medan mesarna har ett ganska tjockt dunlager under konturfjädrarna, som de burrar upp nattetid, har skäggmesen endast lite dun. Detta innebär att den är köldkänslig, men den har samtidigt förmåga att föröka sig väldigt snabbt. Annars skulle den nog aldrig ha kunnat etablera sig hos oss.

 

Under år med en tidig vår och en gynnsam sommar – det vill säga precis som i år – kan ett skäggmespar producera både två och tre kullar. Dessutom uppges det att ungar som föds tidigt på säsongen själva kan skriva till häckning senare under sommaren. Denna uppgift förekommer ofta i litteraturen, men den har även blivit ifrågasatt. Om den stämmer, är skäggmesen den enda fågelarten i Sverige som kan häcka under födelseåret.

 

Sommartid lever skäggmesar på insektslarver och andra småkryp, och ungarna matas också med animalisk föda. Men så här på hösten börjar det bli svårt att få tag i insekter. Skäggmesarnas lösning på det problemet är att radikalt byta diet och bli vegetarianer under hela vinterhalvåret. Det kan vi som gläds över dessa vackra och trevliga fåglar bara tacka för. För i samband med dietbytet blir de som sagt mycket mera synliga i de vassområden där de tillbringar nästan hela sitt liv.

 

(AW)

Nu under hösten händer det att flockar med skäggmesar lämnar sitt vassområde i så kallad högflykt för att söka sig till nya vassar. Foto: John Larsen
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR