Nyheter

2015-05-13

Ett klick för naturen

 

Både Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet är satta under press som en följd av de avregleringar som EU-kommissionen under president Jean-Claude Juncker strävar efter. Dessa båda direktiv, som ofta kallas naturdirektiven, har otroligt stor betydelse för Europas natur, djurliv och växtliv. Nu kan du själv vara med och visa EU-kommissionen att vi är många runt om i Europa som sätter stort värde på både naturen och de direktiv som skyddar Europas natur. Gör ett klick för naturen!

 

Genom en internet-aktion, som på svenska fått namnet Ett klick för naturen, kan alla medborgare i EU:s 28 länder delta i ett offentligt samråd med EU-kommissionen. Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen och visar att naturen betyder mycket. Tillsammans med European Environmental Bureau (där Naturskyddsföreningen ingår), WWF och Jordens Vänner organiserar vi i BirdLife Europa en aktion till skydd för naturen.

 

Aktionen markerar början på en flerårig kampanj för att bevara det starka naturskydd som naturdirektiven ger. Vi jobbar också för att EU:s medlemsländer bättre ska implementera regelverket i sina nationella lagar. Mer än 90 miljöorganisationer över hela Europa har gått samman för att mobilisera medlemmar och alla andra som värdesätter naturen. Klicka för naturen och visa EU-kommissionen att vi är många som står bakom!

 

Tack vare EU:s naturdirektiv har Europa världens största nätverk av skyddade områden i form av Natura 2000. Dessa områden täcker en femtedel av EU:s yta och 4 procent av havsområdena.

 

EU-kommissionen har beslutat genomföra en grundlig utvärdering för att se om naturdirektiven är effektiva för att skydda naturen. Så långt kunde allt vara väl, men processen sker i ett sammanhang som är klart fientligt till naturvård, vilket framgått av president Junckers tal om förändringar i företagsvänlig riktning och behovet av ”cutting green tape” (på svenska närmast "lyfta gröna bördor").

 

Vår aktion ger allmänheten möjlighet att delta i det offentliga samrådet fram till 24 juli 2015. Detta är den enda möjligheten att uttrycka sina åsikter under denna utvärdering.

 

Ett klick för naturen stärker naturvården och fågelskyddet i Europa!

 

Här kan du göra din insats: http://www.birdlife.se/nature-alert/

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR