Nyheter

2015-05-01

Ett steg närmare nationalfågeln

Lövsångaren, Sveriges talrikaste fågel och den som mera än andra skapar stämning under den svenska senvåren och försommaren, slogs ut i andra omgången av omröstningen om Sveriges nationalfågel. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Vid midnatt natten mellan Valborgsmässoafton och 1 maj avslutades andra omgången av omröstningen om nationalfågeln. Då hade 23 843 personer bidragit med sina röster, vilket bland annat innebar att ytterligare tio fågelarter sållades bort. Nu återstår 20 arter i omröstningen – och fram till 30 juni ska de tio finalisterna röstas fram i den tredje omgången.

 

Bland de arter som nu försvunnit från omröstningen finns Sveriges vanligaste fågel lövsångare, vårens budbärare sånglärka och miljösymbolen pilgrimsfalk. Även ejdern är borta från omröstningen liksom kungsfågel, ormvråk, kattuggla, svartvit flugsnappare, nötskrika och stare.

 

Mest förvånande är kanske att lövsångaren inte gick vidare. Med sin sång sätter lövsångaren sin prägel på den svenska försommaren. Precis som försommaren är denna sång bedövande vacker, en aning vemodig och alldeles för kort. Kanske hade lövsångaren gått vidare om våren varit lite tidigare i år så att fler blivit påminda om hur vacker dess sång är. I slutet av april var det i stort sett bara till sydligaste Sverige som lövsångarna hunnit anlända.

 

Av de 30 arterna fick 23 fler än 1000 röster i den andra omgången och 14 fick fler än 2000 röster. För att inte påverka den fortsatta röstningen avslöjas inte ordningen mellan de 20 arter som går vidare. Istället presenteras de här i systematisk ordning:

 

tjäder

kungsörn

havsörn

trana

tofsvipa

storspov

berguv

tornseglare

större hackspett

skata

korp

sidensvans

blåmes

talgoxe

ladusvala

koltrast

rödhake

sädesärla

bofink

domherre

 

Liksom i de två första omgångarna gäller att man ska rösta på tre arter i den tredje omgången. Här röstar du: http://www.birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/nationalfagel/

 

 

(AW)

Även ejdern är nu utslagen ur omröstningen trots att den haft starkt stöd i alla län med skärgård. Foto: Anders Wirdheim
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR