Nyheter

2015-10-05

Euro Birdwatch 2015: Fler än 24 000 personer såg fyra miljoner fåglar!

Fågelfesten i Grötvik lockade som vanligt mycket folk under Euro Birdwatch. Foto: Ole Olsson

 

Under den gångna helgen deltog fler än 24 000 personer i drygt 1000 arrangerade turer runt om i Europa och Centralasien. Det var BirdLife Internationals avdelning för Europa och Centralasien som arrangerade Euro Birdwatch. Sammanlagt sågs och rapporterades 4,3 miljoner fågelindivider. Syftet med arrangemanget är att fästa allmänhetens uppmärksamhet på att våra flyttande fåglar behöver säkra flygvägar och säkra platser att rasta på. Samtidigt erbjuds allmänheten att komma ut i fågelmarker under sakkunnig ledning.

 

Från Sverige rapporterades under helgen preliminärt 871 000 fåglar med vitkindad gås som talrikaste art (183 577 individer). Det största publika arrangemanget var Halmstads Ornitologiska Förenings Fågelfest i Grötvik som lockade cirka 450 personer. På många andra håll hölls publika evenemang i varierande skala.

 

Kampanjer av detta slag är ett viktigt inslag i BirdLifes verksamhet över hela världen. En ny studie, publicerad av BirdLife nyligen, visar att det varje år dödas omkring 25 miljoner fåglar illegalt runt Medelhavet. Även i många andra sammanhang hotas fåglarna, exempelvis genom exploatering av deras livsmiljöer. Ett exempel på detta är en alldeles färsk rapport som visar att de stora tidvattenområdena i Vadehavet och övriga Nordsjön förlorat betydande mängder av de vadare och andra arter som tidigare rastat där. Varför detta skett är inte helt utrett, men exploatering och föroreningar framhålls som två orsaker.

 

(AW)

Ringmärkaren Mattias Rundberg visar upp en ung varfågel under Fågelfesten i Grötvik 3 oktober. Foto: Anders Wirdheim
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR