Nyheter

2013-08-05

Fåglarna drar söderut – och vi sätter BirdLife på kartan!

Sommaren lider mot sitt slut och fågelflyttningen är redan i full gång. Under de närmaste två månaderna kommer flera hundra miljoner fåglar att lämna norra Europas länder och flytta mot sydligare breddgrader, många långt ner i Afrika. På sin väg kommer varje enskild fågel att passera nationsgränser, kulturella barriärer och olika religioner. Dessa gränser innebär väldigt varierande syn på fåglar och fågelskydd, men å andra sidan finns en BirdLife-partner i de flesta länder. Ju starkare vi kan göra BirdLife, desto bättre skydd kan vi ge fåglarna.

 

I juni i år genomfördes BirdLife Internationals världskonferens i Kanada, då representanter för drygt 120 nationella partners deltog. Då presenterades också en vision för de kommande åren: ”Many Partners, One BirdLife: a vision for stronger partnership”, dvs. Många partners, ett BirdLife: en vision för ett starkare partnerskap.

 

Här i Sverige är inte BirdLife alls lika känt som andra internationella miljö- och naturvårdsorganisationer, exempelvis Greenpeace och WWF. Men det betyder inte att BirdLife är en mindre aktör internationellt sett. Det är snarare tvärtom: BirdLife International är sannolikt världens allra största naturvårdsorganisation med verksamhet i de flesta av världens nationer. Det är också en organisation med mycket stark nationell och lokal förankring – hela konceptet bygger ju på nationella partners, verksamma i det egna landet och med stor kunskap om lokala förhållanden, traditioner såväl som lagstiftning.

 

En lövsångare som flyttar från Norrbotten i Sverige till Kwazulu Natal i Sydafrika passerar på sin väg många olika länder – kanske bl.a. Tyskland, Grekland, Egypten, Kenya och Zimbabwe innan den är framme i vinterkvarteret. Vad lövsångaren inte vet, men som faktiskt kan vara livsviktigt för den är att BirdLife finns längs nästan hela dess väg, i Tyskland i form av Nabu, i Grekland HOS, i Egypten NCE, i Kenya NatureKenya, i Zimbabwe BLZ och i Sydafrika BLSA. Alla dessa organisationer är BirdLife-partners på samma vis som SOF är det i Sverige.

 

För oss i SOF finns nu en utmaning: Vi måste sätta BirdLife på kartan även i Sverige. SOF är måhända en ganska liten organisation i Sverige med våra 16 500 medlemmar, men vi är samtidigt del av en rörelse med miljoner människor världen över som hängivet arbetar för fågelskydd och naturvård i ett partnerskap för natur och människor.

 

(AW)

Lövsångare Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR