Nyheter

2016-09-05

Folk och fåglar på Getterön 18 september

Skärfläckor över Getteröreservatet. Denna bild utgör också omslagsbild till boken "Fåglarnas Getterön". Foto: Gunnar Pettersson

Årets Falsterbo Bird Show är till ända. Bortsett från den sista dagens regn blev det en mycket lyckad tillställning med både mycket folk och mycket fåglar. Och på tal om folk och fåglar börjar det bli dags att ladda för nästa större evenemang i Fågelskådarsverige: Söndagen 18 september är det dags för just Folk och fåglar, en folkfest med fåglarna i centrum, på Getterön i Varberg. BirdLife Sverige är en av arrangörerna.

 

Just Getterön och fåglarna står också i centrum i en bok som BirdLife Sverige gav ut tidigare i sommar. Bokens titel är Fåglarnas Getterön och den är skriven av tre personer med mycket lång erfarenhet av detta områdes fåglar och miljö. Själva fågelreservatet är delvis skapat av människan, men det är också ett område där naturen ställer till det ibland. För bara 10–15 år sedan var det knappast någon som räknade med att det idag skulle rasta 10 000-tals, intensivt betande, gäss på reservatet. Detta bete påverkar gräset, vilket i sin tur påverkar andra fågelarter.

 

Ett annat område där naturen haft stor påverkan är den så kallade Dammen. Det är ett större invallat område med häckningsöar för fåglarna. Vattnets sammansättning i Dammen kan styras mot högre respektive lägre salthalt. Även små skillnader kan ha mycket stor betydelse för de småkryp som lever i vattnet och bottensedimenten och som i sin tur utgör viktig föda för rastande vadare och andra fåglar.

 

Skaffa boken Fåglarnas Getterön och läs mera om hur ett av Sveriges finaste fågelområden sköts och utvecklas, och sist men inte minst:

 

Välkommen till Folk och fåglar vid Naturum Getterön 18 september!

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR