Nyheter

2014-10-06

Från asiatiska tajgan mot okända öden – veckans fågel (41)

En tajgasångare så som den oftast upplevs i fält i Sverige under hösten: Ivrigt hoppande i ett buskage, skärskådande varje löv efter små insekter (Släktesnamnet Phylloscopus betyder just bladskådare). Foto: Krister Carlsson

 

Det första fyndet i Sverige gjordes så sent som 1961, men enbart den gångna helgen lär det ha setts uppemot ett hundratal individer i landet. På Holmögadd sågs sju 5 oktober, på Eggegrund ringmärktes fem 4 oktober och i Grötvik ringmärktes tre samma dag. Även i området Enetri–Näsby på södra Öland fanns flera individer, och enstaka sågs på många håll runt om i landet. Det handlar om tajgasångare, en liten 6–7 gram lätt fågel från den vidsträckta asiatiska tajgan som dyker upp här varje höst och förmår höja pulsen på de allra flesta fågelskådare.

 

Denna höst har det setts ovanligt många tajgasångare i landet. Möjligen beror detta på att det ganska länge blåst ostliga vindar över norra Europa, vindar som fört med sig både tajgasångare och andra arter. Men bakom uppträdandet finns även andra faktorer. Först och främst flyttar dessa tajgasångare fel. De borde haft en sydlig flyttningsriktning från sina asiatiska häckningsplatser och inte en västlig. Teorin är att de fått fel på sin magnetiska kompass, något som möjligen skulle kunna inträffa om de kläckts och vuxit upp i ett område med mycket malm i berggrunden och därpå följande störningar i Jordens magnetfält. Hur som helst är detta fel fatalt för de allra flesta av fåglarna. De flyttar åt fel håll och de flesta slutar förmodligen sina dagar i Atlantens vågor.

 

De flesta, ja, men inte alla. Det finns exempel på tajgasångare som övervintrat på öar i Atlanten liksom i västra Europa. Likaså finns det numera flera fynd från vårsträcket i Sverige. De sistnämnda individerna har sannolikt klarat övervintring längre åt väster eller sydväst och varit på väg tillbaka till häckningsområdet i tajgan.

 

Det förefaller också uppenbart att tajgasångaren under senare tid utvidgat sitt utbredningsområde västerut. Den häckar numera, om än sparsamt, även på den västra sidan av Uralbergen, det vill säga i europeiska Ryssland. Kanske skulle denna utvidgning av häckningsområdet också kunna leda till att nya flyttvägar etableras. Det har spekulerats i detta, men det finns ännu så länge inget som bevisar att det verkligen är så.

 

Tillsammans med en annan ofta felflyttande ostlig sångare, kungsfågelsångaren, har tajgasångare begåvats med flera smeknamn. De båda kallas ibland för ”sibbar” eftersom de till stor del kommer från Sibirien. En annan benämning är ”vingband” – båda arterna har två ljusa band över den hoplagda vingen. När dessa begrepp nämns bland fågelskådare under hösten, är det många som får något drömmande i blicken. Så stark är de små sångarnas dragningskraft. Detta kan ju synas märkligt eftersom de individer vi ser egentligen är förlorare – de allra flesta är dömda att gå under.

 

I sitt utbredningsområde, som sträcker sig genom tajgan hela vägen från Ural till Ochotska havet och Berings hav, är tajgasångaren en vanlig fågel. Det är nästan som med lövsångare i en svensk skog. Likaså är tajgasångaren mycket vanlig i det normala övervintringsområdet, som bland annat omfattar Thailand och Malaysia. Det måste finnas åtskilliga hundra miljoner tajgasångare i världen.

 

(AW)

Tajgasångare på våren på en knoppande gren. Enstaka individer överlever felflyttningen mot väster och återvänder österut under våren. Foto: Tomas Lundquist/N
 
 
2017-06-15

Blyammunition bör förbjudas!

 
2017-06-06

Vaktavlösning vid Långe Jan

 
2017-06-02

Ekoskåda under Skådarhjälpens Nationalskådarvecka - bidra till fågelskyddet

 
2017-05-24

Presentationer från IBA-seminariet

 
2017-05-22

Det är dags att börja ta hänsyn till den biologiska mångfalden

 
2017-05-19

Riksstämman blev bra avstamp

 
2017-05-15

BirdLife Sverige yttrar sig om havsplanering

 
2017-05-10

Flyttfåglar: Kärlek på distans

 
2017-05-10

Fågeltornskampen - så gick det!

 
2017-05-08

Kontakta NOA vid artskyddsbrott!

 
2017-05-06

Preliminärt resultat från Fågeltornskampen och landskamperna!

 
2017-05-03

Torninen taisto, Fågeltornskampen, Tårnenes dag

 
2017-04-25

Jobba hos oss - BirdLife Sverige söker kommunikatör

 
2017-04-22

Kort från BirdLife Sveriges IBA-seminarium

 
2017-04-18

Ny, utökad, upplaga av Börja skåda fågel

 
2017-04-11

Jag har pratat fågelskådning med hundratals

 
2017-04-07

Full fart vid Trädgårdsmässan

 
2017-04-06

En samlad svensk fågellokalsguide på gång

 
2017-03-31

SOF-BirdLife träffade Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen

 
2017-03-13

Använd fågelarter som landskapsindikatorer för skyddsvärd skog i nordvästra Sverige!

 
2017-03-10

Helny räknar Tysslingens sångsvanar

 
2017-03-08

Seminarium om viktiga fågelområden — IBA

 
2017-03-08

Fåglar gör oss lyckliga

 
2017-03-07

Fortsätt att mata fåglar

 
2017-03-02

Regeringen ägnar sig åt "greenwashing"

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR