Nyheter

2013-05-28

Ge förslag om pärlor i den svenska naturen

Sverige är bland de sämsta länderna i Europa på att skydda natur. Bland 27 EU-länder ligger vi i själva verket på plats 19 när det gäller hur stor landareal vi procentuellt sett har skyddat* och på plats 18 för statens avsatta miljöbudget av BNP. Men enligt en undersökning som Världsnaturfonden WWF gjort tror 91 procent av landets befolkning att Sverige är mycket eller ganska bra på naturskydd. Svenska folkets bild stämmer alltså inte med verkligheten och därför lanserar WWF nu kampanjen Svenska pärlor, en kampanj som vi i SOF helhjärtat stöder.
 
Enligt de internationella målen som världens länder antog i Nagoya ska minst 17 procent av alla landområden och minst 10 procent av kust- och havsområden skyddas till år 2020. Där drev Sverige stenhårt linjen att nivån skulle ligga på 20 procent. Men trots hundra år av naturvårdsansträngningar är vi långt från målen – och dessutom skärs nu anslagen till naturvård ner.
 
WWF:s kampanj Svenska pärlor lanserades den 24 maj och pågår till början av juli. Målet med kampanjen är att engagera politiker och andra beslutsfattare så att de tar sitt ansvar och lever upp till givna löften om att möta globala mål om utökat skydd och skötsel av vår natur – inte som nu minska resurserna till skydd.
Var med och utse en naturskatt i varje län. Vilka djur, växter, ängar, skogar, älvar och hav vill du skydda? Ge förslag och rösta på kartan som finns på den särskilda hemsida som WWF öppnat för kampanjen: www.wwf.se/svenskaparlor
 
* Det bör noteras att en mycket stor del av den skyddade naturen i Sverige utgörs av fjällområden. Ser vi enbart till produktiv mark, dvs. mark som är möjlig för skogs- eller jordbruk, är det ytterst lite som utgörs av skyddad natur idag.

 
 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges årsmöte

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
2016-12-09

Var med i Skådarhjälpen 10–18 december!

 
2016-12-09

Äntligen stopp för vårjakt på gudingar på Åland?

 
2016-12-08

Det går dåligt för grå jako, men bra för azorisk domherre

 
2016-12-08

Samarbete med fågelskådare väcker lantbrukares engagemang

 
2016-12-06

Projekt LOM ny arbetsgrupp inom BirdLife Sverige

 
2016-12-01

Svarthakad buskskvätta – bästa året hittills för arten i Sverige.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Anders Wirdheim, informationsansvarig

Telefon: 0705-137576
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR