Nyheter

2013-05-28

Ge förslag om pärlor i den svenska naturen

Sverige är bland de sämsta länderna i Europa på att skydda natur. Bland 27 EU-länder ligger vi i själva verket på plats 19 när det gäller hur stor landareal vi procentuellt sett har skyddat* och på plats 18 för statens avsatta miljöbudget av BNP. Men enligt en undersökning som Världsnaturfonden WWF gjort tror 91 procent av landets befolkning att Sverige är mycket eller ganska bra på naturskydd. Svenska folkets bild stämmer alltså inte med verkligheten och därför lanserar WWF nu kampanjen Svenska pärlor, en kampanj som vi i SOF helhjärtat stöder.
 
Enligt de internationella målen som världens länder antog i Nagoya ska minst 17 procent av alla landområden och minst 10 procent av kust- och havsområden skyddas till år 2020. Där drev Sverige stenhårt linjen att nivån skulle ligga på 20 procent. Men trots hundra år av naturvårdsansträngningar är vi långt från målen – och dessutom skärs nu anslagen till naturvård ner.
 
WWF:s kampanj Svenska pärlor lanserades den 24 maj och pågår till början av juli. Målet med kampanjen är att engagera politiker och andra beslutsfattare så att de tar sitt ansvar och lever upp till givna löften om att möta globala mål om utökat skydd och skötsel av vår natur – inte som nu minska resurserna till skydd.
Var med och utse en naturskatt i varje län. Vilka djur, växter, ängar, skogar, älvar och hav vill du skydda? Ge förslag och rösta på kartan som finns på den särskilda hemsida som WWF öppnat för kampanjen: www.wwf.se/svenskaparlor
 
* Det bör noteras att en mycket stor del av den skyddade naturen i Sverige utgörs av fjällområden. Ser vi enbart till produktiv mark, dvs. mark som är möjlig för skogs- eller jordbruk, är det ytterst lite som utgörs av skyddad natur idag.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR