Nyheter

2015-09-08

Glada mottagare av fina utmärkelser vid Falsterbo Bird Show

Mottagare av Gustav Rudebecks stipendiet "PG" Bentz, Årets fågelskådare Mikaela Kähäri, Silvertärnan Evy Blom och SOF-BirdLifes forskningspristagare Bo Nielsen.

Under årets Falsterbo Bird Show utdelades fyra fina utmärkelser. Glada mottagare av dessa blev i tur och ordning Mikaela Kähäri som Årets fågelskådare, en utmärkelse som årligen delas ut till en ung fågelskådare som på olika sätt verkat positivt för SOF-BirdLife. Därefter delades utmärkelsen Silvertärnan ut till Evy Blom. Silvertärnan ges till en kvinnlig fågelskådare som likt ovanstående verkat på ett positivt sätt för SOF-BirdLife. Bo Nielsen erhöll SOF-BirdLifes forskningspris 2015. Forskningspriset utdelas till amatörfågelforskare i Sverige. Slutligen erhöll ”PG” Bentz årets stipendium från Gustav Rudebecks minnesfond som utdelas av Skånes Ornitologiska Förening.


Årets fågelskådare är en utmärkelse som delas ut i samarbete med Focus Nordic. Utmärkelsens mottagare erhåller en handkikare och en tubkikare från en av de världsledande kikartillverkarna, KOWA

 

Årets fågelskådare är ett pris som delas ut till person (man eller kvinna) som är mellan 15 och 25 år och har gjort sig känd som en engagerad och intresserad ornitolog. Arbete med inriktning på fågelskydd, erfarenheter av forskning som t ex arbete med ringmärkning, kunskapsspridning om fåglar samt att fungera som ett föredöme för andra är ett plus i sammanhanget.

 

Efter nominering från flera håll har till:

Årets fågelskådare 2015 utsetts Mikaela Kähäri

 

Mikaela är 22 år och har sitt ursprung i trakten av Ludvika. Numera träffas hon dock säkrast på Ottenby Fågelstation.

 

Mikaela är en engagerad fågelskådare som i flera år varit aktiv ringmärkare vid Ottenby Fågelstation. Med sin glada och entusiastiska utstrålning är hon också en stor tillgång i guideverksamheten där fåglarna vid Ölands södra udde visas upp för besökare. Inte minst gäller detta ringmärkningsguidningarna, där hon med sprudlande energi visar, berättar och förklarar ringmärkningens metoder och syften för besökande turister, med eller utan fågelintresse. Och detta oavsett om det är en deltagare eller 25 i gruppen. På detta sätt bidrar hon till ökad förståelse och intresse för både fåglar i stort och för fågelstationens verksamhet mer specifikt.

 

Mikaela tar också ett stort ansvar i att få personalen vid fågelstationen att trivas, inte minst genom att bidra till en välkomnande atmosfär för nytillkommande ringmärkningsassistenter och andra besökare, och hon vinnlägger sig om goda kontakter med de lokala skådarna.

 

Det är ungdomar som Mikaela som gör att vi med tillförsikt kan se framtiden an och som gör henne till en värdig årets fågelskådare.

 

Årets Silvertärna är en utmärkelse som delas ut i samarbete med Focus Nordic. Utmärkelsens mottagare erhåller en handkikare och en tubkikare från en av de världsledande kikartillverkarna, KOWA

 

Kriterier

Silvertärnan delas årligen ut till en kvinnlig fågelentusiast/ornitolog som utmärkt sig som en inspiratör och ett föredöme. En person som är aktiv inom fågelskydd, fågelforskning eller fågelintresse på lokal, regional och/eller nationell nivå.

 

Efter nominering av bl.a. vår regionalförening i Västergötland är

Årets Silvertärna 2015 Evy Blom

 

Årets utmärkelse går till en aktiv och engagerad kvinna som vi träffar i många sammanhang.

 

Evys fågelintresse blommade upp först i mogen ålder så det är inte för långvarigt fågelskådande hon får denna utmärkelse. Det är i stället för hennes stora engagemang med att sprida intresset för fåglar och natur utanför våra egna led. Evy är fantastisk på att dela med sig av och sprida sitt fågelintresse. Och även om hon har utbildat sig vid våra volontärkurser två gånger så att hon har dubbla volontärexamina, så beror nog denna förmåga främst på hennes personliga egenskaper.

 

Evy har blivit en av SOF-BirdLifes trognaste volontärer. I hemregionen är det främst vid Hornborgasjöns trandans som hon ställer upp som guide och möter besökarna under flera veckor årligen. Vi är också vana att se hennes smittande leende här på Falsterbo Bird Show där hon gjort volontärinsatser under alla år. Och vid Ottenby har hon med gott humör och stor skicklighet hjälper till att sprida fågelintresset under fem år varar tre av åren vid dubbla tillfällen.

 

Evy är i de här sammanhangen lite som en snigel för hon har alltid huset med sig – husvagnen alltså. Men där slutar liknelsen, farten är det inget fel på och glädjen strålar alltid om henne och hon är en mästare på att samla in pengar på våra pins.

 

Det är tack vare insatser från kvinnor som Evy som vi kan förvänta oss en fortsatt positiv utveckling av fågelintresset i landet och som också gör henne till en värdig Silvertärna 2015.

 

SOF-BirdLifes forskningspristagare Bo Nielsen

 

Bo har under hela sin aktiva skådarkarriär varit engagerad som forskare vid Kvismare Fågelstation och även på senare år vid Getteröns Fågelstation. Det är många projekt som genom åren har drivits vid Kvismare Fågelstation och i de flesta har Bo varit djupt engagerad. Det kan ha handlat om inventeringar av kråkor och bruna kärrhökar, om tran- och gåsräkningar eller om årliga häckfågelinventeringar i Kvismare naturreservat.

Bo har också varit engagerad i det berömda trastsångarprojektet som resulterat i ett stort antal uppsatser och genererat flera tacksamma doktorer. Bland andra studier där Bo varit involverad kan nämnas studier av revirbeteende hos brun kärrhök, uppbyggnad av fettreserver hos rör- och sävsångare, och ruggning hos rörsångare. Studier som Bo har presenterat i olika uppsatser.

 

Bo är i mycket också en engagerad administratör vilket tar sig uttryck i att han är ordförande i föreningen Kvismare Fågelstation och även redaktör för föreningens årsskrift, Fåglar i Kvismaren.

 

Bo är därmed en värdig mottagare av SOF-BirdLifes forskningspris på 10 000 kronor.

 

Skånes Ornitologiska Förening tilldelade "PG" Bentz Gustav Rudebecks stipendium 2015 om 10 000 kronor. 

 

Två glada och nöjda utmärkelsemottagare, Mikaela och Evy. (Och minsann skymtar inte hedersordförande i SOF-BirdLife i bakgrunden)
 
 
2017-02-17

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

 
2017-02-13

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

 
2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

 
2017-02-03

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

 
2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges riksstämma

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR