Nyheter

2013-12-31

Gott Nytt Fågelår 2014

Brednäbbad simsnäppa, en ovanlig fågel som gästat en strand vid Trelleborg de senaste dagarna och som kanske blir kvar in på det nya året. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Efter ett år som bjudit på många spännande fågelmöten, men också väldigt mycket arbete för fåglarnas bästa, ser vi fram emot ett nytt år med nya fåglar och nya utmaningar. Det snart gångna året bjöd på flera överraskningar. Vem hade exempelvis kunnat räkna med att vi skulle få besök av en långstannande gåsgam och dessutom även gästas av den första grågamen i Sverige? Å andra sidan hade nog ingen heller räknat med att vi skulle behöva lägga ner massor av tid för att värna kungsörnen sedan en illa genomtänkt rovdjursproposition plötsligt förmörkat framtiden för denna art.

 

Nu fick våra snabba reaktioner och starka engagemang effekt: Miljöministern tvingades snabbt på defensiven och fick förklara sig, och när propositionen senare behandlades av riksdagens Miljö- och jordbruksutskott blev det flera förändringar till kungsörnarnas fördel. Men vi kan nog inte blåsa faran över. Regeringen håller på med en översyn av Artskyddsförordningen, och sett till den politik som Alliansregeringen för de senaste sju åren, kan vi knappast hoppas på att denna översyn leder till ett starkare skydd. Det blir med stor sannolikhet tvärtom.

 

Dessutom gör flera exploatörer ingen hemlighet av att man vill se ett svagare skydd, bland annat är trycket från vindkraftsindustrin på regeringen hårt. Från den sidan anser man att allt för många vindkraftsprojekt stoppats av örnar. På Europanivå finns motsvarande strömningar för att försvaga Fågeldirektivet och Habitatdirektivet. Det är nog helt enkelt så att vi lever i en era där det är exploatering och inte bevarande som är rådande.

 

I det sammanhanget är det mycket positivt att BirdLife har ett starkt nätverk i Europa. Detta nätverk är dessutom byggt underifrån, med basen i lokala och regionala fågelskydds- och naturvårdsföreningar. Det är också ett nätverk som besitter oerhört mycket kunskap, även i det sammanhanget ner på lokal nivå. Under 2014 kommer SOF att bli en ännu tydligare del av BirdLife än tidigare. Det är nödvändigt: De fåglar vi arbetar för är till mycket stor del internationella och rör sig obehindrat över såväl nationella som kulturella och religiösa gränser. Därför måste också fågelskyddsarbetet vara internationellt.

 

Under det kommande året hålls två stora och viktiga val. I maj är det val till Europaparlamentet och i september är det riksdagsval. Det ligger på vårt ansvar att se till att natur- och miljöfrågor får en betydande plats i debatten inför dessa val.

 

Men samtidigt med dessa utmaningar har vi hela tiden den glädje som finns i möten med fåglar. Det kan vara allt från mesarna och finkarna vid fågelmatningen utanför fönstret till möten med mera ovanliga arter. Denna glädje ger energi och kan förhoppningsvis få stor betydelse i vårt arbete för att stärka fågelskyddet under 2014.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR