Nyheter

2014-08-04

Gulärlan ger höstkänning – veckans fågel (32)

Sydlig gulärla. En långsiktig nedåtgående trend ser ut att ha vänt under senare tid, delvis på grund av att gulärlor börjat häcka på åkermark. Tidigare var de sydliga gulärlorna ganska starkt knutna till fuktiga ängar. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Plötsligt en morgon ljuder ett vasst ”psiit” från himlen. Kort därpå hörs även ett mera utdraget och strävare ”spiihz”. Det är gulärlor och trädpiplärkor som nu inlett sin höstflyttning, och plötsligt blir man varse att den varma sommaren går mot sitt slut. För även om fåglarnas sydflyttning inleddes med skogssnäppehonor redan i slutet av maj, är det först när tättingarna på bred front börjar dra söderut som fågelåret vänder blad från sommar till höst.

 

Vid det här laget har vadarnas höstflyttning pågått länge. Den inleddes som nämnts med skogssnäppehonor redan i månadsskiftet maj/juni, fortsatte med storspovar, svartsnäppor, grönbenor och mycket annat under juni och nådde en topp med mängder av kärrsnäppor och andra Calidris i juli.

 

Men ska man uppleva vadarnas sydsträck måste man nästan söka upp fåglarna på en strand eller vid en bra sträcklokal. Med tättingarnas sydsträck är det annorlunda. Det går på bred front över landet, och man kommer liksom inte undan det. Locklätena från skyn tränger sig på var man än befinner sig. De meddelar med obönhörlig kraft att nu är en förändring på gång. Även om man skulle vilja värja sig, går det inte.

 

Gulärlan är fortfarande en talrik fågel i Sverige. Vi har två olika underarter (raser) en sydlig och en nordlig. Den nordliga är betydligt mycket talrikare än den sydliga; I det digra verket Fåglarna i Sverige – antal och förekomst anges att ungefär 95 procent av det svenska beståndet på cirka 360 000 par utgörs av den nordliga underarten.

 

Det verkar som att den sydliga är mera kräsen i sitt biotopval än den nordliga. Dess biotop har länge främst varit fuktiga ängar, medan den nordliga kan förekomma på många olika typer av öppen mark i norra halvan av Sverige, även på hyggen.

 

Under senare årtionden har båda formerna minskat markant i Sverige. Enligt de punktrutter som genomförs inom ramen för Svensk Fågeltaxering sedan 1975 kan det handla om mera än en halvering. Lokalt är tillbakagången större än så. På Getterön i Halland, som inventerats regelbundet under längre tid, fanns 1983 43 gulärlerevir. Antalet har sedan sjunkit stadigt, och 2012 fanns i samma område endast fem revir!

 

Men kanske är en vändning på gång? Fågeltaxeringens så kallade standardrutter, som är jämnt utspridda över landet, pekar på ett stabilt bestånd i norr och en ökning i söder. Det sistnämnda tros hänga samman med att den sydliga gulärlan numera inte verkar vara så knuten till fuktiga ängar. Tvärtom hittas den, i alla fall lokalt, nästan oftare i brukad åkermark än på fuktiga ängar. I Skåne, där man genomfört två atlasinventeringar, ses en förskjutning från strandängar till åkrar, inte minst rapsfält.

 

Men nu har både nordliga och sydliga gulärlor så smått anträtt sin sydflyttning. Denna flyttning sammanfaller till stora delar med trädpiplärkans, och båda arterna är på väg till tropiska Afrika. Det tredje bandet av Svensk ringmärkningsatlas visar på en ansamling av återfunna gulärlor vintertid i Västafrika. Några motsvarande svenska återfynd av den betydligt talrikare trädpiplärkan (2,4 miljoner par) finns inte, men andra europeiska länders ringmärkning har resulterat i vinterfynd från i princip samma område. Så sannolikt övervintrar även våra svenska trädpiplärkor där.

 

(AW)

 
 
2017-07-26

EU-förbud mot blyammunition vid våtmarker

 
2017-07-17

Vad gör egentligen BirdLife?

 
2017-06-15

Blyammunition bör förbjudas!

 
2017-06-06

Vaktavlösning vid Långe Jan

 
2017-06-02

Ekoskåda under Skådarhjälpens Nationalskådarvecka - bidra till fågelskyddet

 
2017-05-24

Presentationer från IBA-seminariet

 
2017-05-22

Det är dags att börja ta hänsyn till den biologiska mångfalden

 
2017-05-19

Riksstämman blev bra avstamp

 
2017-05-15

BirdLife Sverige yttrar sig om havsplanering

 
2017-05-10

Flyttfåglar: Kärlek på distans

 
2017-05-10

Fågeltornskampen - så gick det!

 
2017-05-08

Kontakta NOA vid artskyddsbrott!

 
2017-05-06

Preliminärt resultat från Fågeltornskampen och landskamperna!

 
2017-05-03

Torninen taisto, Fågeltornskampen, Tårnenes dag

 
2017-04-25

Jobba hos oss - BirdLife Sverige söker kommunikatör

 
2017-04-22

Kort från BirdLife Sveriges IBA-seminarium

 
2017-04-18

Ny, utökad, upplaga av Börja skåda fågel

 
2017-04-11

Jag har pratat fågelskådning med hundratals

 
2017-04-07

Full fart vid Trädgårdsmässan

 
2017-04-06

En samlad svensk fågellokalsguide på gång

 
2017-03-31

SOF-BirdLife träffade Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen

 
2017-03-13

Använd fågelarter som landskapsindikatorer för skyddsvärd skog i nordvästra Sverige!

 
2017-03-10

Helny räknar Tysslingens sångsvanar

 
2017-03-08

Seminarium om viktiga fågelområden — IBA

 
2017-03-08

Fåglar gör oss lyckliga

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR