Nyheter

2014-08-04

Gulärlan ger höstkänning – veckans fågel (32)

Sydlig gulärla. En långsiktig nedåtgående trend ser ut att ha vänt under senare tid, delvis på grund av att gulärlor börjat häcka på åkermark. Tidigare var de sydliga gulärlorna ganska starkt knutna till fuktiga ängar. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Plötsligt en morgon ljuder ett vasst ”psiit” från himlen. Kort därpå hörs även ett mera utdraget och strävare ”spiihz”. Det är gulärlor och trädpiplärkor som nu inlett sin höstflyttning, och plötsligt blir man varse att den varma sommaren går mot sitt slut. För även om fåglarnas sydflyttning inleddes med skogssnäppehonor redan i slutet av maj, är det först när tättingarna på bred front börjar dra söderut som fågelåret vänder blad från sommar till höst.

 

Vid det här laget har vadarnas höstflyttning pågått länge. Den inleddes som nämnts med skogssnäppehonor redan i månadsskiftet maj/juni, fortsatte med storspovar, svartsnäppor, grönbenor och mycket annat under juni och nådde en topp med mängder av kärrsnäppor och andra Calidris i juli.

 

Men ska man uppleva vadarnas sydsträck måste man nästan söka upp fåglarna på en strand eller vid en bra sträcklokal. Med tättingarnas sydsträck är det annorlunda. Det går på bred front över landet, och man kommer liksom inte undan det. Locklätena från skyn tränger sig på var man än befinner sig. De meddelar med obönhörlig kraft att nu är en förändring på gång. Även om man skulle vilja värja sig, går det inte.

 

Gulärlan är fortfarande en talrik fågel i Sverige. Vi har två olika underarter (raser) en sydlig och en nordlig. Den nordliga är betydligt mycket talrikare än den sydliga; I det digra verket Fåglarna i Sverige – antal och förekomst anges att ungefär 95 procent av det svenska beståndet på cirka 360 000 par utgörs av den nordliga underarten.

 

Det verkar som att den sydliga är mera kräsen i sitt biotopval än den nordliga. Dess biotop har länge främst varit fuktiga ängar, medan den nordliga kan förekomma på många olika typer av öppen mark i norra halvan av Sverige, även på hyggen.

 

Under senare årtionden har båda formerna minskat markant i Sverige. Enligt de punktrutter som genomförs inom ramen för Svensk Fågeltaxering sedan 1975 kan det handla om mera än en halvering. Lokalt är tillbakagången större än så. På Getterön i Halland, som inventerats regelbundet under längre tid, fanns 1983 43 gulärlerevir. Antalet har sedan sjunkit stadigt, och 2012 fanns i samma område endast fem revir!

 

Men kanske är en vändning på gång? Fågeltaxeringens så kallade standardrutter, som är jämnt utspridda över landet, pekar på ett stabilt bestånd i norr och en ökning i söder. Det sistnämnda tros hänga samman med att den sydliga gulärlan numera inte verkar vara så knuten till fuktiga ängar. Tvärtom hittas den, i alla fall lokalt, nästan oftare i brukad åkermark än på fuktiga ängar. I Skåne, där man genomfört två atlasinventeringar, ses en förskjutning från strandängar till åkrar, inte minst rapsfält.

 

Men nu har både nordliga och sydliga gulärlor så smått anträtt sin sydflyttning. Denna flyttning sammanfaller till stora delar med trädpiplärkans, och båda arterna är på väg till tropiska Afrika. Det tredje bandet av Svensk ringmärkningsatlas visar på en ansamling av återfunna gulärlor vintertid i Västafrika. Några motsvarande svenska återfynd av den betydligt talrikare trädpiplärkan (2,4 miljoner par) finns inte, men andra europeiska länders ringmärkning har resulterat i vinterfynd från i princip samma område. Så sannolikt övervintrar även våra svenska trädpiplärkor där.

 

(AW)

 
 
2017-02-17

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

 
2017-02-13

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

 
2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

 
2017-02-03

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

 
2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges riksstämma

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR