Nyheter

2015-01-07

Med en näbb som kan knäcka stenfrukter – veckans fågel (2)

Stenknäckens hanne har klara färger även om färgskalan främst går i grått och brunt. Den kraftiga näbben är vitaktig vintertid men blå eller blåsvart under häckningstid. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Den blir lätt en favorit när den visar sig på fågelmatningen: Det är inte alls konstigt eftersom stenknäcken har ett spektakulärt utseende med stor näbb, kraftigt huvud och klara färger (om än i en ganska diskret skala). För den som aldrig sett en stenknäck tidigare kan det första besöket bli lätt förvirrande: ”Kom, det sitter en papegoja på fågelbordet”, ropade en arbetskamrat en gång när det dök upp en stenknäck på det fågelbord jag monterat utanför redaktionens fönster.

 

Årets stora fågelräkningshelg börjar närma sig. Från fredagen 23 till måndagen 26 januari vill vi att alla som matar fåglar också ska räkna fåglarna som besöker matningen. Resultatet ska sedan rapporteras till oss via internet eller med posten. Det är nu tionde året som vi genomför Vinterfåglar Inpå Knuten, som evenemanget kallas. Antalet deltagare har ökat från cirka 10 000 det första året till omkring 23 000 2014. Det finns dock en potential att få med många flera: Vi räknar med att uppemot en halv miljon hushåll matar fåglar varje vinter.

 

Vi vet genom många samtal med engagerade fågelräknare att stenknäcken är populär. Den når kanske inte upp i samma nivå som domherren, men den ligger inte långt efter. Det ska dock sägas att det framför allt är i södra Sverige som man kan få stenknäcken som matgäst. Framför allt verkar det vara bokskogsrika trakter i sydöstra Sverige som hyser stenknäckar vintertid. Under räkningen förra året fanns mer än hälften av alla rapporterade stenknäckar i ett begränsat område omfattande nordöstra Skåne och Blekinge. Men det ses enstaka fåglar även en bra bit upp i Norrland.

 

Stenknäckens namn kommer av att den till stor del lever av kärnorna i så kallade stenfrukter, bland annat körsbär, hägg och slån. Dessa frukters hårda kärnor krossas lätt med den kraftiga näbben, varefter fågeln sedan med tungan pillar fram den lilla mandeln inne i kärnan. Men stenknäcken äter även andra fröer och frukter. Ute i naturen är bokollon begärliga, och vid fågelmatningarna står både solrosfrön och hampfrön på menyn. Som hos många andra fröätande fågelarter föds dock ungarna främst upp med insektslarver.

 

Artens svenska historia är troligen inte så lång. Under sin skånska resa träffade Linné för första gången på stenknäcken, och han nämner att den nyligen invandrat och börjat göra skada på körsbären. Vid den tiden värderades snart sagt alla fåglar efter en skala gällande deras ”nyttighet” för människan. Därefter expanderade den långsamt så att den under 1800-talet fanns i stora delar av Götaland. Expansionen har fortsatt, och stenknäcken har både ökat i antal och spridit sig. Lokalt häckar den numera så långt norrut som i Västerbotten, men i Norrland är fortfarande förekomsten gles.

 

En förklaring till att stenknäcken fortfarande är ganska ovanlig i Norrland är naturligtvis dess födoval. Det finns inga bokskogar och det är även glesare än i söder mellan de andra trädarter vars frön stenknäcken äter.

 

Det kan vara svårt att konstatera häckning av stenknäck. Den placerar nämligen ofta boet högt upp i trädkronorna, och den är dessutom mycket diskret på häckningsplatsen. Men känner man igen dess hårda och genomträngande läte, brukar den förr eller senare avslöja sig – även om den kan vara notoriskt svår att få syn på i lövverket. Men lika svår som den är att se då, lika uppseendeväckande är den när den dyker upp på fågelmatningen!

 

(AW)

Honan hos stenknäcken är lik hannen men mattare i färgerna. Foto: P-G Bentz/sturnus.se
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR