Nyheter

2014-09-15

Oäringsfågeln – veckans fågel (38)

Härfågeln breder ut sin svartvitmönstrade vinge och lyfter samtidigt hjässans fjädrar. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

I ett läge då den politiska framtiden i Sverige synes mycket oviss, kommer en fågel fladdrande till synes lite ostadigt. Vingarna är svartvita som på en zebra, och när den landar, fäller den upp en fjäderskrud på huvudet. Det är oäringsfågeln, fågeln som varslade äldre tiders landsbygdsbefolkning om ofärd. Även det nuvarande svenska namnet, härfågel, anses kunna härledas till krig och elände, men detta är omtvistat.

 

Namnet härfågel är gammalt och känt sedan åtminstone 1500-talet. Den alternativa förklaringen är att det lånats in från tyskan och att förledet antingen betyder smuts (ty. hor) eller skrika (ty. häher). Allt enligt Tommy Tyrbergs förträffliga lilla bok Svenska fåglars namn, som SOF gav ut 1996. Härfågeln är förvisso högljudd, och dess op-op-op hörs långväga. Likaså har det funnits en utbredd uppfattning att härfågelns bo luktar mycket illa, vilket skulle kunna förklara kopplingen till smuts.

 

En av Linnés så kallade lärjungar, Pehr Osbeck, var verksam som präst och naturforskare i Hasslöv i sydligaste Halland under nästan 50 år. Därifrån har han lämnat ett digert material om både natur och folkliv under andra halvan av 1700-talet. Bland annat skriver han om ”Härs fogeln”: ”Han ropar upp, upp. Bonden tror att hännes rop betyder krig.” Från samma del av Sverige finns också namnet oäringsfogel., vilket Carl Herman Tillhagen i Fåglar i folktron

förklarar med att befolkningen ansåg att ropet varslade om missväxt eller annat elände.

 

Härfågeln fanns en gång i tiden häckande i en stor del av södra Sverige upp till Mälardalen. Men den minskade markant i antal under slutet av 1800-talet och betecknades 1880 som sällsynt. Tillbakagången fortsatte, och under senare delen av 1900-talet var den inte längre en regelbunden häckfågel i landet. Numera går det lång tid mellan observationer som kan tyda på häckning, men delvis kan detta bero på att sådana fynd inte sprids till allmän kännedom.

 

Idag är härfågeln att betrakta som en tillfällig gäst i Sverige, och det verkar faktiskt som att den når hit på två olika vägar. Först och främst dyker den upp på grund av så kallad förlängd flyttning på våren. Särskilt i samband med gynnsamt sträckväder kan framför allt yngre individer förlänga sin flyttning en bit norr om det ordinarie häckningsområdet. Den andra vägen når troligen Sverige österifrån. Under hösten flyttar en del härfåglar, likt många andra centralasiatiska och sibiriska fåglar, åt fel håll och hamnar hos oss istället för i de ordinarie vinterkvarteren i södra Asien.

 

Ser man till fyndbilden av härfåglar i Sverige, dominerar de sydsvenska landskapen under våren, medan höstfynden snarare har en nordlig tyngdpunkt. Detta tyder på att de sistnämnda når Sverige snarare från öster än från söder. De fyra svenska fynden hittills i höst är från Åsele lappmark, Västerbotten, Västmanland och östra Småland. Vår- och försommarfynden har däremot en tyngdpunkt i Götaland.  

 

Härfågeln är också en av de arter som förespåtts sprida sig norrut i Europa som en följd av ett varmare klimat. Enligt A Climatic Atlas of European Breeding Birds som kom för några år sedan, beräknas härfågeln sprida sig upp till Mälardalen i Sverige inom en 50-årsperiod. Mot detta talar i och för sig att arten minskat stadigt i sitt europeiska utbredningsområde under senare årtionden. Den har, likt många andra jordbruksanknutna fåglar, svårt att finna sig till rätta i det högeffektiva och storskaliga europeiska jordbruket.

 

När en härfågel väl dyker upp hos oss, väcker den nästan alltid uppseende. Det är utan tvekan den fågelart som oftast hittas av ”den breda allmänheten” och inte av aktiva fågelskådare.

 

(AW)

Härfågelns flykt är fladdrande, nästan påminnande om en jättestor fjäril. Foto: P-G Bentz/sturnus.se
 
 
2017-02-17

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

 
2017-02-13

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

 
2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

 
2017-02-03

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

 
2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges riksstämma

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR