Nyheter

2015-01-12

Pilfinkens tjatter varslar om vår – veckans fågel (3)

Pilfinken håller ställningarna väl i Sverige och har under senare tid även spridit sig norrut. Den häckar numera så långt norrut som i Torne lappmark. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Plötsligt är det något som förändras i ljudbilden utanför husen. Det börjar som enstaka små ljud men växer snart till ett starkt tjatter. Detta händer varje år under januari månad, och det är pilfinkar som tjattrar där de sitter i gles flock i en häck eller tätt buskage. Någon eller några veckor efter vintersolståndet växer tjattret ur snåren. Även om det statistiskt sett ännu är långt till egentlig vår, är det inte utan att tjattret väcker vårkänslor.

 

Nu är det snart dags för årets stora fågelräkning – Vinterfåglar Inpå Knuten. Då uppmanar vi för tionde året i rad svenska folket att räkna alla de fåglar som besöker fågelmatningarna. I år är det helgen 23–26 januari som det ska räknas, det vill säga från fredag till måndag. Fredagen och måndagen är med för att även skolor och förskolor ska kunna delta.

 

I år ska det bli särskilt spännande se om pilfinken fortsätter att knappa in på den ständiga ettan, talgoxen. Pilfinken har nämligen smugit sig uppåt i topplistan sedan vi startade räkningen 2006. Den har avancerat från en fjärdeplats det första året med ett antal som bara motsvarade 57 procent av talgoxarnas till att vara klar tvåa de senaste åren. Vid räkningen i januari förra året noterades 140 000 pilfinkar jämfört med 157 000 talgoxar. Det innebar att antalet pilfinkar då motsvarade 89 procent av antalet talgoxar! Frågan är kanske inte om, utan snarare när, den kommer att ta över som etta på fågelmatningarna?

 

Det går ganska bra för pilfinken i Sverige. Till skillnad från den nära släktingen gråsparven, som minskat mycket kraftigt i antal, har pilfinken en stabil eller till och med något ökande trend. Den har också spridit sig markant mot norr under senare decennier. Ett exempel på detta är den populära skådartävlingen Ume Bird Race som bedrivits i Västerbotten i mer än 20 år. Årets tävling, som genomförs 17 januari, är den 23:e i ordningen. Under de första åren av tävlingen var gråsparven lätt att hitta, medan pilfinken bara fanns på ett par platser. Numera är det tvärtom: Pilfinken är lätt att hitta medan gråsparven är nästan borta.

 

Pilfinken häckar numera i samtliga landskap i Sverige, ända upp till Torne lappmark. Expansionen norrut (och västerut i Norrland) har som sagt skett i relativt sen tid. Samtidigt har de förmått hålla ställningarna i söder, och man kan ju undra varför det går bra för pilfinken när gråsparven drabbats av en kraftig tillbakagång? De båda närbesläktade arterna lever på likartat sätt och borde rimligen påverkas lika av förändringar i livsmiljön. Samtidigt är inte pilfinken riktigt lika starkt knuten till människan som gråsparven.

 

Kanske finns det även en konkurrens mellan de båda arterna? Gråsparven är något större och bör vara dominant över pilfinken. Att pilfinken ökat i vissa trakter i takt med att gråsparven minskat i antal visar möjligen att det kan förhålla sig på detta vis. Ser vi till förhållandena utanför Europa är det ofta så att endast en av de båda arterna finns. I Kina och stora delar av Sydostasien är pilfinken talrik medan gråsparven saknas, i Indien är det tvärtom. Pilfinken saknas även i Nordafrika och på Arabiska halvön, där gråsparven är vanlig.

 

Det finns för övrigt en mycket läsvärd svensk monografi om pilfinken. Titeln är just Pilfink och boken är skriven av Göran Bergengren, utgiven på Carlssons förlag 2007.

 

(AW)

 
 
2017-02-17

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

 
2017-02-13

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

 
2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

 
2017-02-03

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

 
2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges riksstämma

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR