Nyheter

2015-04-02

Seminarium om jordbruksfåglar på SOF BirdLifes årsmöte

Sånglärka. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Varför går det så illa för många av jordbrukslandskapets fåglar, och vad kan vi göra för att vända utvecklingen? Det är två av de frågor som kommer upp till diskussion vid det seminarium som inleder SOF BirdLifes årsmöte i Gottskär 17–19 april. Vid seminariet medverkar flera av landets främsta experter i frågan liksom företrädare för Hushållningssällskapet och Jordbruksverket. Seminariets titel är ”Innovativt fågelskyddsarbete i jordbrukslandskapet”.

 

De mångåriga inventeringarna som bedrivits inom Svensk Fågeltaxering visar med tydlighet att det länge gått dåligt för de fåglar som hör jordbrukslandskapet till. För flera arter fortsätter dessutom tillbakagången. Ännu värre ser läget ut för fåglar som är knutna till strandängar. I det fallet handlar det närmast om fritt fall.

 

Dessa frågor har länge engagerat både SOF BirdLife och andra som arbetar med naturvård. Jordbruksfåglarna har stått i centrum för det projekt som bedrivits i ett samarbete mellan fågelskådare och jordbrukare. Projektet har varit framgångsrikt och visat att man med tämligen små medel kan nå goda resultat. När det gäller strandängarna startas nu ett nytt projekt med fokus på vadare.

 

Seminariet i Gottskär i norra Halland 17 april kommer, som titeln antyder, att ta fasta på nya idéer – innovationer som kan föra arbetet för ett levande jordbrukslandskap framåt.

 

Programmet för seminariet. 

 

Anmälan om deltagande på seminariet görs till Anders Lundquist på SOF BirdLifes kansli: alt@birdlife.se

 

Välkommen!

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR