Nyheter

2015-04-02

Seminarium om jordbruksfåglar på SOF BirdLifes årsmöte

Sånglärka. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Varför går det så illa för många av jordbrukslandskapets fåglar, och vad kan vi göra för att vända utvecklingen? Det är två av de frågor som kommer upp till diskussion vid det seminarium som inleder SOF BirdLifes årsmöte i Gottskär 17–19 april. Vid seminariet medverkar flera av landets främsta experter i frågan liksom företrädare för Hushållningssällskapet och Jordbruksverket. Seminariets titel är ”Innovativt fågelskyddsarbete i jordbrukslandskapet”.

 

De mångåriga inventeringarna som bedrivits inom Svensk Fågeltaxering visar med tydlighet att det länge gått dåligt för de fåglar som hör jordbrukslandskapet till. För flera arter fortsätter dessutom tillbakagången. Ännu värre ser läget ut för fåglar som är knutna till strandängar. I det fallet handlar det närmast om fritt fall.

 

Dessa frågor har länge engagerat både SOF BirdLife och andra som arbetar med naturvård. Jordbruksfåglarna har stått i centrum för det projekt som bedrivits i ett samarbete mellan fågelskådare och jordbrukare. Projektet har varit framgångsrikt och visat att man med tämligen små medel kan nå goda resultat. När det gäller strandängarna startas nu ett nytt projekt med fokus på vadare.

 

Seminariet i Gottskär i norra Halland 17 april kommer, som titeln antyder, att ta fasta på nya idéer – innovationer som kan föra arbetet för ett levande jordbrukslandskap framåt.

 

Programmet för seminariet. 

 

Anmälan om deltagande på seminariet görs till Anders Lundquist på SOF BirdLifes kansli: alt@birdlife.se

 

Välkommen!

 

 

 
 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges årsmöte

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
2016-12-09

Var med i Skådarhjälpen 10–18 december!

 
2016-12-09

Äntligen stopp för vårjakt på gudingar på Åland?

 
2016-12-08

Det går dåligt för grå jako, men bra för azorisk domherre

 
2016-12-08

Samarbete med fågelskådare väcker lantbrukares engagemang

 
2016-12-06

Projekt LOM ny arbetsgrupp inom BirdLife Sverige

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Anders Wirdheim, informationsansvarig

Telefon: 0705-137576
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR