Nyheter

2014-02-09

SOF är BirdLife Sverige

Silvertärnan är symbolfågeln för BirdLife International. Det är en av de arter som flyttar allra längst, och den rör sig tämligen obehindrat runt vår planet. Foto: John Larsen

 

Just nu, i februari månad, befinner sig våra svenska silvertärnor på södra halvklotet. Några av dem är förmodligen till och så långt bort från Sverige som det över huvud taget går att komma, det vill säga nära vår antipod på jordklotet. Vi vet genom både ringmärkning och ljusloggar att svenska silvertärnor kan tillbringa vår midvinter i vattnen runt Nya Zeeland. Detta är mäktigt, men det sätter också fingret på en svag punkt. För att vi ska lyckas med fågelskyddsarbetet, måste vi jobba internationellt. Mer än 90 procent av våra svenska fågelindivider flyttar ut ur landet vintertid.

 

För mer än 90 år sedan bildades en organisation som då kallades ICBP, International Council for Bird Preservation. För drygt 20 år sedan bytte organisationen namn till BirdLife International. Detta är nu en av världens största och även äldsta naturvårdsorganisationer. Den är också unik eftersom arbetet bygger på ett partnerskap med nationella partners i fler än 120 länder. Många fler knackar dessutom på porten. I Sverige är det Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) som är BirdLife-partner och vi tar nu ett steg till för att tydligare markera detta samarbete.

 

Silvertärnan, som nämndes inledningsvis, är inte ensam om att flytta iväg. Tvärtom flyttar den stora massan av svenska fåglar ut ur landet när sommaren är över. Vår allra talrikaste fågel, lövsångaren, flyttar till Syd- eller Västafrika. Den näst talrikaste, bofinken, drar iväg ner till Väst- eller Sydvästeuropa. Andra svenska fåglar flyttar i österled, som t.ex. blåhake, rosenfink och videsparv. På andra kontinenter finns motsvarande flyttningsrörelser, och gemensamt för dessa fåglar är att de inte känner några nationella gränser utan rör sig obehindrat över dessa. Därför kan vi med fog hävda att BirdLife International behövs för att fågelskyddet ska fungera över hela vårt klot.

 

BirdLifes partnerskap omfattar fler är 13 miljoner medlemmar världen över fördelade på närmare 7500 lokala eller regionala grupper. Precis som SOF har regionalföreningar som känner sina fågelmarker och naturvårdsproblem väl, finns i andra länder och på andra kontinenter en motsvarande lokal förankring. Denna lokala förankring är oerhört viktig när det gäller att nå framgång.

 

När de första numren av våra tidskrifter Vår Fågelvärld och Fågelvännen kommer ut inom den närmaste tiden, är vår förenings namn kompletterat med BirdLife Sverige. Lite senare i vår kommer vi även att presentera en ny logotyp för föreningen.

 

(AW)

I alla de länder som är markerade med mörk grön färg har BirdLife idag nationella partners. I länderna med ljusgrön färg finns nationella program. Även i en del av de vita länderna på kartan pågår arbete som kan leda till en närmare koppling till BirdLife framöver.
 
 
2017-02-17

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

 
2017-02-13

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

 
2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

 
2017-02-03

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

 
2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges riksstämma

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR