Nyheter

2013-12-03

SOF:s adventskalender – 3 december

Nötskrika. Foto: Ulrik Bruun

 

Fram till jul ska vi presentera en aktuell fågel varje dag. Fåglarna har det gemensamt att de gärna dyker upp vid fågelmatningar. En del är vanliga, andra ses mera sällan. Många hör till de klassiska fågelbordsgästerna, andra är ganska nya i denna miljö. Idag har turen kommit till nötskrikan – Sveriges talrikaste kråkfågel men också en fågel som är starkt knuten till skog.

 

Det väckte viss uppmärksamhet och restes många ifrågasättande när det i boken Fåglarna i Sverige – antal och förekomst i fjol konstaterades att nötskrikan är Sveriges talrikaste kråkfågel med ca 290 000 par. Kunde den verkligen vara talrikare än kajan, som ju kan ses i jätteflockar över snart sagt varje samhälle, eller skatan, som finns överallt där det bor människor? Och hur är det med kråkan? Den är ju också vanlig!

 

En stor del av förklaringen till misstron är just att kaja, skata och kråka söker människans närhet, och därmed ofta syns, medan nötskrikan nästan gör tvärtom. Den håller sig i skogarna och lever dessutom ganska tillbakadraget. Det är egentligen bara på vintern samt ibland på höstarna som nötskrikan söker sig till bebyggelse. Men när det gäller hösten, måste det finnas ekar i närheten. Då samlar nämligen nötskrikan ekollon för att hamstra inför den stundande vintern. Längre norrut i landet, där det inte växer några ekar, hamstrar nötskrikan annan föda.

 

Beroendet av ekollon som vinterföda får också till följd att nötskrikan vissa år kan vandra iväg. Det händer under höstar då ekarna inte bär några ollon. Det får nötskrikorna att lämna skogarna och ge sig ut på till synes vingliga och osäkra resor mot andra trakter. Sådana höstar kan man se stora skaror nötskrikor gång på gång försöka lämna skyddande vegetation, t.ex. vid Falsterbo, för att ge sig ut över havet mot sydväst. Uppenbarligen skrämmer havet, för fåglarna tvekar och vänder tillbaka. Samtidigt är driften att dra vidare stark, och till slut ger sig de allra flesta av.

 

Vi har nästan 300 000 par nötskrikor i landet. De allra flesta häckar i barrskogar, och omvandlingen från naturliga barrskogar till plantager av gran eller tall har missgynnat nötskrikan som minskat något i antal under senare decennier efter att under första delen av 1900-talet både ökat i antal och spridit sig norrut i landet. De enformiga och likåldriga plantagerna hyser inte på långt när lika stora födoresurser för en nötskrika som mera naturliga skogar med större variation.

 

Som andra kråkfåglar är nötskrikan en allätare. Den lever på allt från frön och bär, via insekter till fågelägg och fågelungar. Detta återspeglas även vid fågelmatningarna, där nötskrikan håller till godo med lite av varje. Den är dock mycket begiven på fett och hackar gärna på upphängd talg eller förser sig av talgbollar. En förutsättning för att få besök av denna färggranna fågel är dock att fågelmatningen är placerad i eller mycket nära skog.

 

(AW)

 

"Fåglarna i Sverige – antal och förekomst" är en diger volym i stort format på nästan 600 sidor. Den gavs ut av SOF 2012 och handlar om hur många par av varje art som häckar i landet samt var de förekommer.
 
 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges årsmöte

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
2016-12-09

Var med i Skådarhjälpen 10–18 december!

 
2016-12-09

Äntligen stopp för vårjakt på gudingar på Åland?

 
2016-12-08

Det går dåligt för grå jako, men bra för azorisk domherre

 
2016-12-08

Samarbete med fågelskådare väcker lantbrukares engagemang

 
2016-12-06

Projekt LOM ny arbetsgrupp inom BirdLife Sverige

 
2016-12-01

Svarthakad buskskvätta – bästa året hittills för arten i Sverige.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Anders Wirdheim, informationsansvarig

Telefon: 0705-137576
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR