Nyheter

2013-12-03

SOF:s adventskalender – 3 december

Nötskrika. Foto: Ulrik Bruun

 

Fram till jul ska vi presentera en aktuell fågel varje dag. Fåglarna har det gemensamt att de gärna dyker upp vid fågelmatningar. En del är vanliga, andra ses mera sällan. Många hör till de klassiska fågelbordsgästerna, andra är ganska nya i denna miljö. Idag har turen kommit till nötskrikan – Sveriges talrikaste kråkfågel men också en fågel som är starkt knuten till skog.

 

Det väckte viss uppmärksamhet och restes många ifrågasättande när det i boken Fåglarna i Sverige – antal och förekomst i fjol konstaterades att nötskrikan är Sveriges talrikaste kråkfågel med ca 290 000 par. Kunde den verkligen vara talrikare än kajan, som ju kan ses i jätteflockar över snart sagt varje samhälle, eller skatan, som finns överallt där det bor människor? Och hur är det med kråkan? Den är ju också vanlig!

 

En stor del av förklaringen till misstron är just att kaja, skata och kråka söker människans närhet, och därmed ofta syns, medan nötskrikan nästan gör tvärtom. Den håller sig i skogarna och lever dessutom ganska tillbakadraget. Det är egentligen bara på vintern samt ibland på höstarna som nötskrikan söker sig till bebyggelse. Men när det gäller hösten, måste det finnas ekar i närheten. Då samlar nämligen nötskrikan ekollon för att hamstra inför den stundande vintern. Längre norrut i landet, där det inte växer några ekar, hamstrar nötskrikan annan föda.

 

Beroendet av ekollon som vinterföda får också till följd att nötskrikan vissa år kan vandra iväg. Det händer under höstar då ekarna inte bär några ollon. Det får nötskrikorna att lämna skogarna och ge sig ut på till synes vingliga och osäkra resor mot andra trakter. Sådana höstar kan man se stora skaror nötskrikor gång på gång försöka lämna skyddande vegetation, t.ex. vid Falsterbo, för att ge sig ut över havet mot sydväst. Uppenbarligen skrämmer havet, för fåglarna tvekar och vänder tillbaka. Samtidigt är driften att dra vidare stark, och till slut ger sig de allra flesta av.

 

Vi har nästan 300 000 par nötskrikor i landet. De allra flesta häckar i barrskogar, och omvandlingen från naturliga barrskogar till plantager av gran eller tall har missgynnat nötskrikan som minskat något i antal under senare decennier efter att under första delen av 1900-talet både ökat i antal och spridit sig norrut i landet. De enformiga och likåldriga plantagerna hyser inte på långt när lika stora födoresurser för en nötskrika som mera naturliga skogar med större variation.

 

Som andra kråkfåglar är nötskrikan en allätare. Den lever på allt från frön och bär, via insekter till fågelägg och fågelungar. Detta återspeglas även vid fågelmatningarna, där nötskrikan håller till godo med lite av varje. Den är dock mycket begiven på fett och hackar gärna på upphängd talg eller förser sig av talgbollar. En förutsättning för att få besök av denna färggranna fågel är dock att fågelmatningen är placerad i eller mycket nära skog.

 

(AW)

 

"Fåglarna i Sverige – antal och förekomst" är en diger volym i stort format på nästan 600 sidor. Den gavs ut av SOF 2012 och handlar om hur många par av varje art som häckar i landet samt var de förekommer.
 
 
2017-06-15

Blyammunition bör förbjudas!

 
2017-06-06

Vaktavlösning vid Långe Jan

 
2017-06-02

Ekoskåda under Skådarhjälpens Nationalskådarvecka - bidra till fågelskyddet

 
2017-05-24

Presentationer från IBA-seminariet

 
2017-05-22

Det är dags att börja ta hänsyn till den biologiska mångfalden

 
2017-05-19

Riksstämman blev bra avstamp

 
2017-05-15

BirdLife Sverige yttrar sig om havsplanering

 
2017-05-10

Flyttfåglar: Kärlek på distans

 
2017-05-10

Fågeltornskampen - så gick det!

 
2017-05-08

Kontakta NOA vid artskyddsbrott!

 
2017-05-06

Preliminärt resultat från Fågeltornskampen och landskamperna!

 
2017-05-03

Torninen taisto, Fågeltornskampen, Tårnenes dag

 
2017-04-25

Jobba hos oss - BirdLife Sverige söker kommunikatör

 
2017-04-22

Kort från BirdLife Sveriges IBA-seminarium

 
2017-04-18

Ny, utökad, upplaga av Börja skåda fågel

 
2017-04-11

Jag har pratat fågelskådning med hundratals

 
2017-04-07

Full fart vid Trädgårdsmässan

 
2017-04-06

En samlad svensk fågellokalsguide på gång

 
2017-03-31

SOF-BirdLife träffade Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen

 
2017-03-13

Använd fågelarter som landskapsindikatorer för skyddsvärd skog i nordvästra Sverige!

 
2017-03-10

Helny räknar Tysslingens sångsvanar

 
2017-03-08

Seminarium om viktiga fågelområden — IBA

 
2017-03-08

Fåglar gör oss lyckliga

 
2017-03-07

Fortsätt att mata fåglar

 
2017-03-02

Regeringen ägnar sig åt "greenwashing"

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR