Nyheter

2013-12-11

SOF:s fågelkalender – 11 december

Denna lappmes har de senaste dagarna hållit till vid en fågelmatning utanför Sundsvall, dvs. ganska långt söder om dess normala utbredningsområde. Foto: Stefan Heimdahl

 

Från 1 december och fram till jul presenterar vi en aktuell fågel varje dag. Samtliga är arter som gärna dyker upp vid fågelmatningar. En del är vanliga, andra ses mera sällan. Många hör till de klassiska fågelbordsgästerna, andra är ganska nya i denna miljö. Idag är det dags för den utpräglat nordligaste av alla: lappmesen.

 

Lappmesen kan sägas vara vår tredje tita. Den är alltså nära släkt med en- och talltita, och den lever på ett likartat vis. Den trivs bäst i blandade skogar där träden är olika gamla och där det finns ett rikt utvecklat skikt av buskar eller unga träd under de stora träden. Det innebär också att den inte trivs särskilt bra i moderna, likåldriga plantager.

 

Sett till utbredningen i Sverige skulle lappmesen kunna heta lapplandsmes. Det är nämligen i Lappland som majoriteten (ca 70 procent) av landets lappmesar häckar. Förutsatt att miljön är den rätta, förekommer den också relativt vanligt i Norrbottens inland och i Jämtland. En utlöpare av utbredningen löper i fjällnära skog genom Härjedalen till allra nordligaste Dalarna.

 

Man ska dock vara medveten om att talltitan ofta är flera gånger vanligare än lappmesen även på lappmesens hemmaplan. Det kan också vara värt att veta att de båda ibland kan vara lätta att förväxla. Vissa nordliga talltitor kan ha varmt rödbruntonade flanker, vilket kan föra tankarna till lappmesen. Lägg dock märke till att lappmesen har mörkbrun hjässa medan talltitan har svart samt att lappmesens rygg är brun medan talltitans är gråaktig. Lappmesen har normalt också en bredare haklapp, men i vissa vinklar kan denna verka bred även hos talltitor.

 

Lappmesen är en inlandsfågel som endast sällan dyker upp i kustnära områden. Sällsynt förekommer invasionsrörelser, dvs. mera omfattande utvandring, och vid sådana tillfällen har lappmesar setts längs kusten av Bottniska viken ända ner till Uppland. Men detta är alltså ovanligt, och särskilt vintertid bör man titta mycket noga om man misstänker att någon av besökarna vid fågelmatningen är en lappmes.

 

Vid fågelmatningen gäller samma meny som för övriga mesar, dvs. i första hand solrosfrön samt fett av olika slag. Vid en matning utanför Kiruna var de besökande lappmesarna begivna på rent margarin som sattes fast på trädstammar. Lappmesen hör för övrigt till de fåglar som kan uppfattas som tama. De är snarare orädda, eller saknar vana vid människor, vilket gör att man kan få lappmesarna att ta mat ur handen förutsatt att man står stilla och inte gör några häftiga rörelser.

 

(AW)

I boken Mata fåglar finns bl.a. ett kapitel som handlar om fågelmatning i nordligaste Sverige, med lappmes som regelbunden gäst.
 
 
2017-02-17

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

 
2017-02-13

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

 
2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

 
2017-02-03

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

 
2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges riksstämma

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR