Nyheter

2013-12-13

SOF:s fågelkalender – 13 december

Stjärtmesar, möjligen en familj som hållit ihop sedan sommaren. Foto: Yvonne Stridsberg

 

Från 1 december och fram till jul presenterar vi en aktuell fågel varje dag. Samtliga är arter som gärna dyker upp vid fågelmatningar. En del är vanliga, andra ses mera sällan. Många hör till de klassiska fågelbordsgästerna, andra är ganska nya i denna miljö. Dagens fågel är en art som nästan aldrig uppträder ensam utan i flock och som ofta uppfattas av människor som älsklig. Därför kan stjärtmesen bli en värdig lucia i denna lilla kalender!

 

Stjärtmesen hör till de arter som är ganska nya som besökare vid fågelmatningar. För bara ett tiotal år sedan var det en allmän uppfattning att stjärtmesen även vintertid var en utpräglad skogsfågel som drog omkring och letade puppor och spindlar i skrymslen på buskar och träd. De som sågs i trädgårdar var enbart på genomresa. Idag är det annorlunda. Stjärtmesen är på många håll en ganska regelbunden besökare vid fågelmatningarna, förutsatt att det finns talgbollar.

 

Stjärtmesen förekommer över nästan hela landet där det finns skog. Men den är ovanlig i fjällbjörkskogen och riktigt sällsynt i de nordligaste delarna av landet. Störst tätheter hittar vi i östra Götaland och Svealand, särskilt i skogar med blandade trädslag av olika åldrar. Det är med andra ord en art som inte trivs i moderna skogsplantager med likåldriga bestånd av gran eller tall.

 

En egenhet som stjärtmesen har är att flockarna som drar omkring efter häckningssäsongen består av familjegrupper. Dessa håller ihop hösten och vintern igenom och fåglarna har mycket täta band och stark sammanhållning. Det berättar ringmärkare; Om en stjärtmes fastnar i ett fångstnät, lockar den intensivt. Det dröjer då inte länge innan hela flocken sitter i nätet. Det finns också flera exempel från just ringmärkning som visar att flockar kan hålla ihop även över längre sträckor. Bland annat gäller det en flock som ringmärktes på finska sidan av Bottenviken kontrollerades av andra ringmärkare en bra bit ner på den svenska sidan.

 

Det finns även exempel på att fjolårets ungar stannat kvar och hjälpt föräldrarna med nästa års kull. Detta system kallas för ”hjälpare” bland biologer och förekommer hos ett visst antal fågelarter i flera olika släkten. Den sociala sidan av stjärtmesens liv bidrar säkert till att många människor uppfattar stjärtmesen som särskilt älsklig. Att den sedan är liten och mycket vacker gör ju inte saken sämre. Kort sagt är det en fågel som lätt blir populär.

 

Vid fågelmatningarna är det i första hand talgbollar som lockar stjärtmesen, och hela flockar kan samtidigt klänga på en klase bollar. Men även jordnötter finns på menyn.

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR