Nyheter

2013-12-16

SOF:s fågelkalender – 16 december

Nötväcka, på karaktäristiskt manér på väg nedför en trädstam. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Under hela december fram till jul presenterar vi en aktuell fågel varje dag. Samtliga är arter som gärna dyker upp vid fågelmatningar. En del är vanliga, andra ses mera sällan. Många hör till de klassiska fågelbordsgästerna, andra är ganska nya i denna miljö. Idag har turen kommit till den enda svenska fågel som lika obehindrat kan klättra nedför som uppför en trädstam, nämligen nötväckan.

 

Nötväckan är som ett yrväder vid fågelmatningen. Den kommer farande i hög fart, slår till på fröautomaten, tar ett frö och far lika snabbt därifrån. En kort stund efteråt upprepas proceduren. Hur hinner den äta? Svaret är att det inte är alltid som nötväckans besök vid fågelmatningen beror på aktuella behov. Oftast handlar det snarare om kommande behov. Nötväckan hör till de fågelarter som hamstrar förråd av mat.

 

En studie som gjorts av nötväckors hamstring visade mycket tydligt att det är för de egna kommande behoven som fåglarna hamstrade, inte för alla nötväckor i trakten. Tidigare trodde man nämligen att hamstrande fåglar lade upp förråd för kollektivet genom att de hamstrade på platser typiska för den egna arten. Det händer säkert att nötväckor hittar frön som andra individer gömt, men i de allra flesta fall är det egna frön som hittas. I den tidigare nämnda studien följdes ett nötväckepar. Med hjälp av en fiffig fröautomat, lyckades man styra det så att honan i paret bara fick vita solrosfrön, medan hannen fick strimmiga. Båda fåglarna hamstrade mängder av frön, och när man senare tagit bort automaten och följde deras födosök, kunde man konstatera att honan bara letade fram vita frön medan hannen enbart fann sina strimmiga.

 

Som redan nämnts är nötväckan den enda svenska art som utan problem klättrar både nedåt och uppför trädstammar. Den klänger också vigt omkring på undersidan av grova grenar. Den är kort sagt anpassad till ett liv på trädstammar. Längre söderut, närmare bestämt på Balkan och vidare genom Turkiet, finns nära släktingar som lever på motsvarande vis på klippor. Ett annat karaktärsdrag hos nötväckan är att den murar igen hålet på sin häckningsplats så att det passar dess kropp exakt. Detta görs med lera.

 

Nötväckan har under senare tid varit framgångsrik i Sverige och expanderat kraftigt norrut. Tittar man på en utbredningskarta i en lite äldre fågelbok, finner man att utbredningen sträcker sig ungefär lika långt norrut som eken, dvs. till Dalälven. Men idag finns nötväckor betydligt längre norrut än så. Den häckar längs i princip hela Norrlandskusten och mera lokalt även i Norrlands inland. Eftersom det är en härdig fågel, finns den kvar i häckningsområdet vintern igenom. Det har spekulerats i vad som ligger bakom denna spridning norrut. Orsakerna är säkert flera, men kanske har det ökande fågelmatandet spelat in.

 

Längst i norr kunde det ibland förekomma nötväckor även innan den sentida expansionen tog fart. Det handlade då om nötväckor från Sibirien som vissa år tvingades vandra västerut på grund av födobrist. Dessa sibiriska nötväckor är något mindre än våra och saknar i princip den rödbruna färg vår nötväcka har längst ner på undersidan.

 

Vid fågelmatningen äter nötväckan både frön och fett. Solrosfrön verkar vara något av favoritföda, men den hamstrar även hampfrön och bitar av jordnötter som den hackar loss med sin hackspettsliknande näbb. Nötväckan är också begiven på fett i form av talgbollar eller upphängda stycken av talg eller ister.

 

(AW)

I boken Holkliv, som SOF gav ut för några år sedan, kan man bl.a. läsa om hur nötväckan murar igen ingångshålet på holken för att det ska passa exakt.
 
 
2017-06-15

Blyammunition bör förbjudas!

 
2017-06-06

Vaktavlösning vid Långe Jan

 
2017-06-02

Ekoskåda under Skådarhjälpens Nationalskådarvecka - bidra till fågelskyddet

 
2017-05-24

Presentationer från IBA-seminariet

 
2017-05-22

Det är dags att börja ta hänsyn till den biologiska mångfalden

 
2017-05-19

Riksstämman blev bra avstamp

 
2017-05-15

BirdLife Sverige yttrar sig om havsplanering

 
2017-05-10

Flyttfåglar: Kärlek på distans

 
2017-05-10

Fågeltornskampen - så gick det!

 
2017-05-08

Kontakta NOA vid artskyddsbrott!

 
2017-05-06

Preliminärt resultat från Fågeltornskampen och landskamperna!

 
2017-05-03

Torninen taisto, Fågeltornskampen, Tårnenes dag

 
2017-04-25

Jobba hos oss - BirdLife Sverige söker kommunikatör

 
2017-04-22

Kort från BirdLife Sveriges IBA-seminarium

 
2017-04-18

Ny, utökad, upplaga av Börja skåda fågel

 
2017-04-11

Jag har pratat fågelskådning med hundratals

 
2017-04-07

Full fart vid Trädgårdsmässan

 
2017-04-06

En samlad svensk fågellokalsguide på gång

 
2017-03-31

SOF-BirdLife träffade Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen

 
2017-03-13

Använd fågelarter som landskapsindikatorer för skyddsvärd skog i nordvästra Sverige!

 
2017-03-10

Helny räknar Tysslingens sångsvanar

 
2017-03-08

Seminarium om viktiga fågelområden — IBA

 
2017-03-08

Fåglar gör oss lyckliga

 
2017-03-07

Fortsätt att mata fåglar

 
2017-03-02

Regeringen ägnar sig åt "greenwashing"

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR