Nyheter

2013-12-21

SOF:s fågelkalender – 21 december

Bergfinhanne. Sommardräktens blanksvarta fjädrar på huvudet och övre delen av ryggen döljs under vinterdräktens blekbruna bräm. Foto: John Larsen

 

Från 1 december fram till jul presenterar vi en aktuell fågel varje dag. Samtliga är arter som gärna dyker upp vid fågelmatningar. En del är vanliga, andra ses mera sällan. Många hör till de klassiska fågelbordsgästerna, andra är ganska nya i denna miljö. Idag ska vi titta närmare på den fågel som brukar vålla mest huvudbry hos landets fågelmatare, nämligen bergfinken.

 

Bergfinken är en av Sveriges talrikaste häckfåglar. Beståndet uppgår till mer än två miljoner par, och den häckar från norra Värmland och norrut. Tätast är förekomsten i fjällnära skog, och i fjällbjörkskogen är bergfinken en karaktärsfågel. Dess bräkande och ganska enformiga sång är en ständig följeslagare i denna miljö vid fjällvandringar under för- och högsommar. I slutet av sommaren, när årsungarna kommit på vingarna, har vi kanske tio miljoner bergfinkar i landet. Då har även norska och finska bergfinkar börjat röra sig söderut, till betydande del via Sverige.

 

Även vintertid kan vi vissa år ha bergfinkar i miljoner i Sverige. Det är under vintrar då det är gott om bokollon och dessutom barmark. Under sådana omständigheter stannar jätteflockar med bergfinkar i södra Sveriges bokskogar. I januari 2010 var förhållandena sådana långt in i januari. Men så kom det snö i södra Sverige, varpå bokollonen på marken begravdes under ett rejält snötäcke. Stora mängder bergfinkar drog då söderut, ner mot kontinentens bokskogar, men betydande antal sökte sig också till fågelmatningar. Från att 2009 ha hamnat på 21:a plats i topplistan i ”Vinterfåglar Inpå Knuten” seglade bergfinken upp till andra plats 2010. Totalt räknades drygt 120 000, och de allra flesta fanns vid fågelmatningar i landets sydligaste län.

 

Det är också främst i södra Sverige som bergfinkar ses på fågelmatningar. Norr om Götaland är de normalt ovanliga vintertid. Men om man fortsätter mata in över vårvintern och våren, kan det dyka upp flockar av bergfinkar fram i april–maj. De är då på väg tillbaka till de nordligt belägna häckningsplatserna, och hannarna har börjat se ut som i fågelboken.

 

Just detta, att bergfinkar inte ser ut som på bilderna i många fågelböcker, är orsaken till att de vållar huvudbry för många fågelmatare. I sommardräkt har hannens huvud och främre delen av ryggen en blanksvart färg. Vintertid ser man inget av detta svarta. Istället är huvudet och ryggen vattrat i ljust brungrå nyanser. Det orange bröstet är dock oförändrat mellan sommar och vinter och kan lysa minst lika kraftigt som på en rödhake. En oerfaren fågelmatare ser en brungrå fågel med lysande orange bröst – och någon sådan finns inte i alla fågelböcker. I många böcker avbildas nämligen enbart sommardräkten.

 

Faktum är emellertid att den svarta färgen finns där under det brungrå. Hos bergfinken och många andra småfåglar ruggas kroppsfjädrarna i slutet av sommaren. Då anläggs de fjädrar de ska bära genom vintern och över nästa häckning. Det sistnämnda till trots, får de först en vinterdräkt. Detta kan verka märkligt, men hemligheten är att häckningsdräktens fina färger göms under små ljusa bräm i toppen av varje enskild liten fjäder. Under vinterns lopp skyddar dessa bräm fjädrarnas inre delar samtidigt som de ger hela fågeln ett mindre iögonfallande utseende. Fram på vårvintern eller våren har mycket av brämen slitits bort och resterande delar fälls så att de klara färgerna framträder.

 

Vid fågelmatningarna äter bergfinkarna gärna solrosfrön och hampfrön, men de försmår inte heller frön av hirs eller raps. Däremot ser man dem sällan försöka bearbeta havre eller vete.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR