Nyheter

2013-12-22

SOF:s fågelkalender – 22 december

Koltrasten har blivit vanligare som övervintrare även i de mellersta och norra delarna av landet under senare tid. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Från 1 december fram till jul presenterar vi en aktuell fågel varje dag. Samtliga är arter som gärna dyker upp vid fågelmatningar. En del är vanliga, andra ses mera sällan. Många hör till de klassiska fågelbordsgästerna, andra är ganska nya i denna miljö. Nu är det bara tre fåglar kvar, och de hör alla hemma på fågelmatningens ”Tio i topp”. Låt vara att dagens fågel, koltrasten, ännu är ovanlig vintertid i norra Sverige. Men den ökar i uppträdande även där, och om trenden mot mildare vinterklimat fortsätter, lär den bli en regelbunden gäst under fågelmatningarna även i norr.

 

I åtta år har vi i SOF uppmanat svenska folket att räkna fåglarna vid fågelmatningarna sista helgen i januari. Åtta år är en kort tidsrymd, men trots detta har vi faktiskt kunnat se en ökande trend när det gäller koltrastar vid fågelmatningar i Svealand och Norrland. Särskilt i januari 2013 var det ovanligt gott om koltrastar som dröjt sig kvar i Mälardalen och kanske framför allt runt Stockholm. En orsak till detta kan ha varit att det fanns gott om bär. Just bär av olika slag är nämligen koltrastens viktigaste vinterföda, och av den anledningen kan vinterbeståndet variera kraftigt från år till år.

 

Tre svenska landskap sticker ut alldeles särskilt när det gäller övervintrande koltrastar. Det är Skåne, Blekinge och Gotland. Där ser man ofta hela flockar med koltrastar i trädgårdarna vintertid, och fåglarna ser ut att leva i god sämja med varandra. Annars har många fågelmatare i andra landskap erfarenhet av att koltrastar kivas mycket vid matningarna och även jagar bort varandra så gott det går. Möjligen är det så att detta revirbeteende är en hållbar strategi så länge koltrastarna är förhållandevis få men att det inte fungerar när antalet passerar en viss gräns.

 

Det genomsnittliga antalet koltrastar på gotländska fågelmatningar var 9,2 under räkningen i januari 2013. Det kan jämföras med 5,5 i Blekinge och 4,5 i Skåne. Frågan är då varför Gotland är så attraktivt för koltrastar vintertid? Den viktigaste faktorn är nog klimatet. Det är förhållandevis milt på Gotland tack vare att Östersjön ligger öppen. Det ger också koltrastarna en alternativ födosöksmiljö i form av tångbankar på stränderna. En annan faktor kan vara tillgången på olika bär och frukter. Man har bland annat sett att koltrastar gärna äter murgrönans frukter – och murgröna är det gott om på Gotland.

 

Koltrasten betraktas idag som Sveriges nationalfågel. Det epitetet fick den 1962 efter en omröstning bland Dagens Nyheters läsare. Det var dock ingen jordskredsseger, och antalet röstande var inte heller särskilt stort. Trots detta är det idag knappast någon som ifrågasätter valet. Kan det bero på att koltrasten är en älskad fågel som kan få det mest frusna vinterhjärta att tina upp när den plötsligt en vårvinterdag låter höra sin flöjtande, variationsrika sång?

 

Idag betraktar vi koltrasten som en typisk stads- eller tätortsfågel. Så har det emellertid inte alltid varit. Desshistoria som stadsfågel är bara lite mera än 100 år. Innan dess var den knuten till skogsmiljöer, men den förekom lokalt även i större parker och i trädgårdar tillhörande stora gårdar eller gods. Som invandrare till städerna var koltrasten något av en pionjär i fågelvärlden. Den har senare åtföljts av flera, till exempel ringduva, kråka och grönfink. Det bör dock betonas att koltrasten än idag är en ganska vanlig fågel i de svenska skogarna.

 

Koltrasten kommer på nionde plats bland Sveriges häckfåglar med drygt 1,8 miljoner par. Men därmed är den ändå inte landets talrikaste trast. Den är faktiskt knappt slagen av den betydligt mindre kända taltrasten, vars bestånd uppgår till ca 1,9 miljoner par.

 

Vid fågelmatningen äter koltrasten gärna äpplen, men den gillar också bär av olika slag liksom russin. Många fågelmatare berättar även om egna specialrecept till koltrastarna, exempelvis havregryn som fått svälla i smält matfett. Det verkar inte finnas några gränser för uppfinnesrikedomen.

 

(AW)

 

Det givna julklappstipset för alla som gillar både fåglar och trädgård!
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR